Konstnärer

Simon Gush

Verksam Johannesburg
Simon Gush Hendrik Zeitler

Om konstnären

Simon Gush är konstnär och filmare. Han bor i Johannesburg, Sydafrika. Hans konstverk och essäfilmer utforskar arbetet, arbetsmoralen och den arbetsrytm som har format Johannesburg.

gush i varje öga är ett löv

”Filmerna utgår ifrån en berättelse om en anfader till mig, Richard Gush. När han kom till Salem i Sydafrika valde han att bygga en kyrka innan han byggde ett hus åt sin familj – det var hans sätt att göra anspråk på en plats i det nya landet. Projektet växte när jag upptäckte att kyrkan och omgivningarna runt Salem ingick i en kontroversiell marktvist som än idag behandlas av rättsväsendet.”

Med dessa ord inleder konstnären Simon Gush sin berättelse om videoverken Land is in the Air, A Button without a Hole och Working the Land. Genom ett både poetiskt och dokumentärt filmspråk, utforskar konstnären sin egen familjs delaktighet i det koloniala övertagandet av mark, relationen mellan arbete och land i etableringen av den brittiska kolonin i Sydafrika, liksom den rättsliga process som nu utspelar sig mellan ättlingar av det Xhosa community, som från första början levde på platsen, och de vita farmägarna som idag bor och brukar marken i området.

Foto Hendrik Zeitler

Foto Hendrik Zeilter