Konstnärer

Anders Sunna

Verksam Jokkmokk
Anders Sunna Photo: Hendrik Zeitler

om konstnären

Anders Sunnas personliga erfarenhet av utanförskap, förtryck och kamp för familjens rätt till renskötsel utgör grunden i hans konstnärsskap.

Anders Sunna (född 1985, Jukkasjärvi) gestaltar inte bara gruvdriften som breder ut sig i det norrländska landskapet, utan även sin familjs mångåriga konflikt med länsstyrelsens rennäringsdelegation och Sattajärvi sameby. Som renskötande same fick familjen Sunna sitt tillstånd till renskötsel indraget på 1970-talet, vilket innebar att de tappade sina marker, stängsel, sina anläggningar och att renarna avregistrerades.

Varje löv är ett öga

Indigenous Love

I målningen har Anders Sunna skildrat sin familjs mångåriga konflikt med länsstyrelsens rennäringsdelegation och Sattajärvi sameby.

1634

I Anders Sunnas och Michiel Brouwers installation står gruvindustrin och rovdriften på landskapet i Sápmi, av det samiska folket och dess historia i centrum för en omfattande installation med målningar, väggmålningar, fotografier och skulptur.

Genom Sunnas rebelliskt expressiva måleri och Brouwers tills synes vackra avbildningar av stilla nordliga landskap, framträder dagbrotten som öppna sår i marken. Sunna och Brouwer behandlar rätten till naturen och den samiska identiteten. De skildrar hur urgamla vandringsleder och renbetesland förstörs när naturen skövlas och vindkraftverk och gruvnäring breder ut sig.

Intendent Liv Stoltz introducerar verket Indigenous Love av konstnären Anders Sunna som ingick i utställningen Varje löv är ett öga.

1634, installation av Anders Sunna och Michiel Brouwer, 2019. Foto: Hendrik Zeitler.