Andreas R Andersson

Dozer, Andreas R Andersson, 2020

As the breeze moved on they came to a halt

Andreas R Andersson medverkar i utställningsprojektet Untitled med den digitala och fiktiva utställningen As the breeze moved on they came to a halt. Här har konsthallens rum förvandlats till ett ödsligt och sterilt landskap, där kölden bitit sig fast och allt lämnats till sitt öde. Utställningen består av fotografier, digitala fotomontage, fiktiva installationsbilder och två videoverk.

Anderssons verk är ofta kritiska reflektioner med politisk udd, som adresserar frågor som den expanderande vapen- och näringsindustrin, yttrandefrihet och konsumtion. Verken tecknar en tankeväckande bild av vår tids kulturella och politiska landskap. Här konfronteras personliga erfarenheter med de problem som följer i kölvattnet av de senaste decenniernas globala kultur och politiska och ekonomiska utveckling.

Förutom utställningen som du ser här nedan, är tre verk installerade på Göteborgs Konsthall och finns som affischer att hämta på plats. Du kan se videoverken på vår Vimeokanal.


Erik AndermaN om utställningen:

De olika rummen i Andreas R Anderssons utställning är nästan otäckt autentiska, bara slagna av en så oanad och bitande köld att det är svårt att riktigt föreställa sig hur vi en gång i tiden kunde röra oss igenom dem. Som vana besökare kan vi ändå känna igen oss i konsthallens rymd, i ljusinsläppen och de vita väggarna. Men allt är ödsligt nu, som förbjudna zoner där de senaste andetagen måste ha omvandlats till en förlamande koldioxidförgiftning.

Det som kanske slår emot oss först är den skulpterade bilden av två frusna kroppar, en gång idealiserade för sina korståg och sin auktoriserade rovdrift. Här påminner de om en märklig manifestation och ett slags urskuldande av alla oss missionärer och prospektörer som aldrig ville se hur vår övertygelse, våra handlingar och jakt på troféer hela tiden bidrog till massdöd och en utarmad jord. En jord som fick bli någon annans bekymmer och smulor att försöka överleva av.

Sen framträder de ett efter ett; spåren som leder in i snön och genom de nedbrutna landskapen. Vi står snart inför väldiga maskiner. Osentimentala reliker och lämningar som tycks ha frusit fast i tundran. I utställningen är de mörkt lysande och digitala hägringar. I verkligheten är de bortträngda sår i tiden och ett nästan helt självgående vapen i den globala ekonomins ockupationsmakt och banala våld. Ett våld som strömmar ur den upphetsade föreställningen om en evig produktion och som outtröttligt tuggar i sig landmassa efter landmassa, skövlar, spränger och tär.

Erik Anderman är verksamhetsutvecklare-konst på Region Gävleborg.


As the breeze moved on they came to a halt, Andreas R Andersson, 2020
Guardians, Andreas R Andersson, 2020
Guardians, Andreas R Andersson, 2020
Dozer, Andreas R Andersson, 2020
Dozer, Andreas R Andersson, 2020
Dozer, Andreas R Andersson, 2020
Excavator, Andreas R Andersson, 2020
Crusher, Andreas R Andersson, 2020

Se videoverket Crusher på vår Vimeokanal.

ANFO (Ammonium Nitrate / Fuel Oil), Andreas R Andersson, 2020

Se videoverket ANFO (Ammonium Nitrate / Fuel Oil) på vår Vimeokanal.


Utställningen As the breeze moved on they came to a halt ingår i utställningsprojektet Untitled som presenterar en serie ny konstnärliga produktioner under 2020.

Andreas R Andersson (f. 1982) är utbildad vid HDK-Valand Högskolan för konst och design i Göteborg, Konstfack – University of Arts, Crafts and Design samt Kungliga konsthögskolan i Stockholm och har visat sina verk i Europa, Kina och USA.