Nina Bondeson

20 maj - 4 september

Kom in, sa hon – mitt rum är en storms öga

Vi är stolta och glada över att presentera utställningen Kom in sa hon – mitt rum är en storms öga med konstnären Nina Bondeson. Motiven i Bondesons konst är frammejslade ur en existentiell svärta, ofta med en politisk udd och en dos mörk humor. Med nära 200 teckningar, målningar, broderier, objekt samt en stor väggmålning är detta den hittills största presentationen av Bondesons 40-åriga konstnärskap.

Bondesons verk har samma form och dramaturgi som vindlande berättelser, där bildspråk och poetiska textrader samsas och bråkar med varandra. Genom måleri, grafik, broderi och objekt träder olika karaktärer fram, hämtade både från historien och fantasin. Former, tecken, och språk bildar en unik bildvärld som blandar det absurda, lekfulla och våldsamma. Bondesons verk innehåller reflektioner över livet, döden, sexualiteten och den sammantagna oron över dessa tre livsområden.

Bondeson lyfter gärna den lilla människans och de osynligas perspektiv i historien och vår samtid. Genomgående i hennes konstnärskap riktar hon fokus mot erfarenheten av att vara kvinna och kvinnliga gestalter genom historien. Bondesons verk manar till eftertanke och inspirerar till egna tolkningar och är lika delar storslagna i sitt innehåll, som vardagliga och nära.

Likt ett mycelium, nervsystem eller blodomlopp återkommer karaktärer och skepnader och ställs i relation till varandra. I Bondesons värld existerar ingenting solitärt utan allt kan ses i ljuset av ett eller annat sammanhang. I utställningen kan vi uppleva hennes verk i både stora och små format, samt den grafik som tagit form över åren. Utställningen ger en unik möjlighet att följa med i Bondesons fotspår och se hur hon har förfinat och utvecklat sitt konstnärskap till ett helt eget språk och som lämnat ett betydande avtryck i den svenska samtida konsthistorien.

I samband med utställningen publiceras den första samlade katalogen om Nina Bondesons konstnärskap på förlaget Praun & Guermouche. Katalogen kommer att finnas till försäljning i vår reception.

Qalam

För utställningen har vi bjudit in fem poeter och författare ur kollektivet Qalam att skriva i relation till Nina Bondesons konstnärskap. Qalam är en plattform som lyfter röster som sällan hörs i litteratursverige. Kollektivet utgår från tanken att skrivande och språk är viktiga i processen för att avkolonisera sinnena och samhället. För Qalam är det centralt att det egna skrivandet ska få bidra till ett gemensamt utforskande och personlig utveckling.

Texterna kommer att finnas att läsa och lyssna till i utställningen och på vår hemsida från senast 20 maj.

Kort om Bondeson

Nina Bondeson är född 1953 i Stockholm och lever och verkar i Mölndal / Göteborg. Hon är utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm 1983-1988. Efter debututställningen på Dr Glas i Stockholm, har Bondeson ställt ut regelbundet runt om i Sverige och internationellt. Bondeson är representerad vid flera svenska museer, vid Statens Konstråd, och flertalet kommuner och landsting. Bondeson är grafiker i grunden, men arbetar även med textil och måleri. Parallellt med konstnärskapet löper skrivandet, ibland integrerat i hennes verk men också i texter om konst som exempelvis Tiden som är för handen; om praktisk konsttillverkning (tillsammans med Marie Holmgren). Hon har även medverkat i ett antal antologier, böcker och tidskrifter.