Qalam
tolkar
NinA
Bondeson

Qalams hemsida

I projektet Qalam tolkar Nina Bondeson har Göteborgs Konsthall bjudit in fem poeter och författare ur skrivarkollektivet Qalam att arbeta i dialog med Nina Bondesons konstnärskap. Skribenterna har genom samtal och ateljébesök fått lära känna Bondesons praktik och de specifika verk som visas i utställningen. Projektet har utmynnat i sex unika dikter, essäer och berättelser som finns att läsa och lyssna på både här på hemsidan och i utställningen. Texterna ger ytterligare lager, associationer och kopplingar till den rika flora av uttryck och historier som Nina Bondesons universum bjuder in oss till.

Qalam är en plattform som lyfter röster som sällan hörs i litteratursverige. Kollektivet utgår från tanken att skrivande och språk är viktiga i processen för att avkolonisera sinnena och samhället. För Qalam är det centralt att det egna skrivandet ska få bidra till ett gemensamt utforskande och personlig utveckling.

Medverkande: Sandy Harry Ceesay, Nilofar Haghighi, Ismaila Jallow, Masoud Vatankhah och Maxine Victor

Tillbaka till utställningen

Maxine Victor, Sandy Harry Ceesay, Ismaila Jallow, Masoud Vatankhah och Nilofar Haghighi från Qalam.

Nina Bondeson, Yxgull, 2010.

SANDY HARRY CEESAY

Sandy Harry Ceesay har skrivit två texter i dialog med två verk i utställningen, Lämna mig inte i relation till verket Yxgull från 2010 och En snäckas röst i relation till verket Hör du vad jag hör? från 2020.

Läs och lyssna

Nina Bondeson, Omgivningens inflytande III, 2010

Nilofar Haghighi

Nilofar Haghighi har responderat på verket Omgivningens inflytande III från 2010.

Läs och Lyssna

Nina Bondeson, Ung poet läser, 2021

Ismaila Jallow

Ismaila Jallow har responderat på utställningen i sin helhet.

Läs och lyssna

Nina Bondeson, Jmfr erfarenheter, 2020

Masoud Vatankhah

Masoud Vatankhah har responderat på utställningen i sin helhet.

Läs och lyssna

Nina Bondeson, Ogjort väder, 2010. Beskuren.

Maxine Victor

Maxine Victor har responderat på utställningen i sin helhet.

Läs och lyssna