Conny Karlsson Lundgren

Conny Karlsson Lundgren medverkar i utställningen Med nya ögon med verket Vi känner böjelse för smekningar av män (Göteborgsaffären) som består av en installation och en performance.

Vi känner böjelse för smekningar av män (Göteborgsaffären) grundar sig i en omtalad rättegångsprocess under slutet av 1930-talet mot en krets homosexuella män i Göteborg. Under dessa år inleds tillfälliga intima relationer på flera platser i stadens offentliga mellanrum och hemliga passager, varav flera erotiska möten sker i området kring Göteborgs Konsthall. Men framförallt skapar kretsen en gemenskap under festligheter i varandras hem, där berättelser, begär och erfarenheter delas. De reciterar texter för varandra, lyssnar på musik och dansar. De refererar till varandra med kvinnligt kodade namn och vissa beskriver umgänget som en ”andlig frändskap”. I rättegångsprocessen kartlägger polisen kretsens nätverk och narrativen som växer fram är starkt märkta av tidens kriminologi och rättspsykiatriska förhållningssätt. I Vi känner böjelse för smekningar av män (Göteborgsaffären) ges de åtalades olika röster en fysisk kropp och aktörens rörelser förs i dialog med en liten erotisk fotosamling upphittad hos en av männen. Samlingen innehåller intima bilder fotograferade i mannens hem och användes av polisen för att identifiera vissa av de inblandade personerna.

Små berättelser ur förhören framförs i verket som en rörlig monolog, där aktören skiftar perspektiv mellan de åtalade männen och åklagaren. Två objekt tydliggör de två perspektiven: en förhörsstol för den åtalade och en talarstol för åklagaren. Åklagarpositionen läser ur de olika rättspsykiatriska undersökningarna och beskriver de åtalades fysiska och psykiska status, ”status præsens”. Beskrivningarna blir ett slags Portrait Parlé (det talade porträttet); den franska antropologen Alphonse Bertillons idé om att antropometriska signalement kunde användes för att identifiera tidigare straffade brottslingar. I ett stilleben ses den samlade litteratur som männen nämner i förhören och som under processen får en roll som ”bevismaterial”.

Som en del av verket spelas en specialbeställd version av Jazzgossen, en edit av Karl Gerhards kuplett från 1922 av duon [inaudible] som bygger på samplingar och filtrerade ljud från originalet. Jazzgossen beskrev tidigt en subkultur med män som använder feminint kodade attribut och uttryck och är en kuplett som kan tänkas ha spelats flitigt under kretsens många danskvällar. En röd glödlampa knyter samman Göteborgsaffärens två delar, den del som tidigare i år visades på Hasselblad Center och den del som visas här i Med nya ögon. Det röda ljuset pulserar i 120 BPM, samma takt som hjärtat slår vid upphetsning och även samma takt som disco och house.

Performanceverket visas onsdagar klockan 16.30, 17.30 och 18.30, samt fredagar och lördagar klockan 13.30, 14.30 och 15.30 under hela utställningsperioden. Verket visas på svenska eller engelska, se information i receptionen för den aktuella dagen eller här nedan.

Aktörer: Eddie Mio Larson, Ido Grinberg
Manus: Conny Karlsson Lundgren och Clara Diesen
Musik: [inaudible] (Amanda Lindbom Edwall & Johan Sundell)

Material hämtat ur Göteborgs rådhusrätt och magistrats arkiv, Riksarkivet i Göteborg.

Stilleben fotograferat tillsammans med Mike Karlsson Lundgren.

Spelas på svenska följande datum: 5/1, 7/1, 8/1, 12/1, 21/1, 22/1, 26/1, 4/2, 5/2, 18/2, 19/2, 23/2, 4/3, 5/3, 9/3, 18/3, 19/3, 26/3

Spelas på engelska följande datum: 14/1, 15/1, 19/1, 28/1, 29/1, 2/2, 9/2, 11/2, 12/2, 16/2, 25/2, 26/2, 2/3, 11/3, 12/3, 16/3, 23/3, 25/3