Tillgänglighetsredogörelse för Göteborgs Konsthall

Kulturförvaltningen Göteborg står bakom den här
webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.
Det här dokumentet beskriver hur Göteborgs Konsthall uppfyller
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service,
eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister
till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till
detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i
olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Göteborgs Konsthall som inte är tillgängligt
för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt
beskrivning nedan, kan du
meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.
Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller
om du anser att vi inte uppfyller lagens krav,
meddela oss
så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du
kontakta Myndigheten för digital förvaltning
och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Facebook och Instagram-knapparna har inga aria-labels eller alternativ text.
 • För video som är av mer konstnärlig karaktär finns inga alternativa beskrivningar av verket.
 • Alla avsnitt är inte fullständigt uppmärkta i koden vilket kan göra det svårt att veta vad saker gör eller var de finns på sidan. Rubrikstrukturen är i rätt ordning men ibland saknas vissa nivåer.
 • Bildspelsfunktion på utställningar går inte att navigera via tangentbord. Det går inte helller att stänga ner popup-rutan med cookie-information.
 • Program/arkiv har flertalet ”Läs mer”-länkar. Troligtvis göms desssa i skärmläsare. Finns andra länkar på sidan till samma artikel. I övrigt skrivs det tydliga länkar på sidan.
 • Saknas markering av valda objekt i vissa fall.
 • Koden validerar inte fullständigt. Eventuellt kan detta ställa till det för människor med nedsatt syn.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • För video som är av mer konstnärlig karaktär finns inga alternativa beskrivningar av verket.
 • Viss text har inte tillräcklig kontrast i förhållande till bakgrunden. Gäller främst markerade menyer och länkar.
 • Flertal problem vid så stor förstoring av text. Exempelvis menyer och länkar hamnar bakom varandra.
 • Bildspelsfunktion på utställningar går inte att navigera via tangentbord. Det går inte helller att stänga ner popup-rutan med cookie-information.
 • Saknas markering av valda objekt i vissa fall.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Viss text har inte tillräcklig kontrast i förhållande till bakgrunden. Gäller främst markerade menyer och länkar.

Problem vid användning utan hörsel

 • För ljud som är av mer konstnärlig karaktär finns inga alternativa beskrivningar av verket.
 • Videoverk saknar alternativ beskrivning eller textning.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • För ljud som är av mer konstnärlig karaktär finns inga alternativa beskrivningar av verket.
 • Videoverk saknar alternativ beskrivning eller textning.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Popup-ruta går ej att stänga med endast tangentbord.
 • Program/arkiv har flertalet ”Läs mer”-länkar. Finns andra länkar på sidan till samma artikel. I övrigt skrivs det tydliga länkar på sidan.
 • Saknas markering av valda objekt i vissa fall.

Oskäligt betungande anpassning

Kulturförvaltningen Göteborg åberopar undantag för
oskäligt betungande anpassning enligt 12 §
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
för nedanstående innehåll.

Video och ljud som är av mer konstnärlig karaktär har ej alternativa texter eller beskrivningar. Främst på grund av att de främst är av upplevelsekaraktär men även för att inte tid/resurser finns för detta.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Göteborgs Konsthall.

Senaste bedömningen gjordes den 7 oktober 2020 och är formellt godkänd av Maria Jolsäter Stjernros.

Redogörelsen uppdaterades senast den 7 oktober 2020.