Göteborgs kulturchefer går samman mot nazism, rasism och främlingsfientlighet

Göteborgs kulturchefer har tillsammans formulerat ett uttalande mot nazism och rasism i samband med Nordiska motståndsrörelsens planerade demonstration den 30 september.

Bakom initiativet står Göteborgs Stads kulturförvaltning tillsammans med Göteborgs Stadsteater, Backa Teater, Göteborgs Symfoniker/Göteborgs Konserthus, Hasselbladstiftelsen, GöteborgsOperan, Folkteatern Göteborg, Världskulturmuseet, Göteborgs konstmuseum, Göteborgs Konsthall, Göteborgs stadsbibliotek, Stora Teatern, Röhsska Museet, Göteborgs stadsmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet och Frilagret.

Kulturinstitutionerna förenas i en gemensam ståndpunkt om alla människors lika värde. En markering att nazister inte ska kunna passera på Göteborgs gator under vår tystnad. Ställningstagandet mot nazism, rasism och främlingsfientlighet gestaltas på olika sätt på våra kulturarenor.

– Det kan tyckas som en självklarhet, men vi känner att det är nödvändigt att visa var vi står. Kulturinstitutionerna står enade upp för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Vi arbetar tillsammans för ökad tolerans och en öppen stad, säger Anna Rosengren, förvaltningsdirektör på kulturförvaltningen, Göteborgs Stad.

Vårt gemensamma ställningstagande

Vi, representanter för flera kulturinstitutioner i Göteborg, känner en djup sorg och oro över att nazistiskt hat, hot och våld har blivit allt vanligare runt om i världen och så även i Sverige. På lördag 30 september kommer Nordiska motståndsrörelsen att genomföra en demonstration i Göteborg. Det är ofattbart att nazister återigen intar våra offentliga platser. Därför har vi valt att under den dagen, på olika sätt och utifrån våra olika inriktningar, visa att vi står enade mot alla former av nazism, rasism och främlingsfientlighet.

Runtom i världen förföljs och förtrycks människor och bland dessa också kollegor som genom konst- och kulturyttringar verkar för det fria ordet. Vi vill idag påminna om allas vårt mänskliga ansvar för att historien inte glöms bort. Vi kommer aldrig att vara tysta!

Anna Rosengren
Förvaltningsdirektör, kulturförvaltningen

Björn Sandmark
VD Göteborgs Stadsteater

Mattias Andersson
Konstnärlig ledare, Backa Teater

Pontus Stenshäll
Konstnärlig ledare, Göteborgs Stadsteater, Götaplatsen

Sten Cranner
VD och konstnärlig chef Göteborgs Symfoniker/Göteborgs Konserthus

Christina Backman
VD Hasselbladstiftelsen

Christina Björklund
VD GöteborgsOperan

Lotta Lekvall
VD Folkteatern

Frida Röhl
Konstnärlig ledare Folkteatern Göteborg

Karl Magnusson
Stabschef, Världskulturmuseet

Anette Eliasson
Chef Göteborgs stadsbibliotek, kulturförvaltningen

Anna Hyltze
Tf Museichef Göteborgs konstmuseum, kulturförvaltningen

Carina Sjöholm
Museichef Göteborgs stadsmuseum, kulturförvaltningen

Björn Varenius
Museichef Sjöfartsmuseet Akvariet, kulturförvaltningen

Nina Due
Museichef Röhsska museet, kulturförvaltningen

Martin Hansson
Teaterchef Stora Teatern, kulturförvaltningen

Stina Edblom
Konstnärlig ledare Göteborg Konsthall, kulturförvaltningen

Emma Brattgård
Chef Frilagret, kulturförvaltningen

Kontakt
Anna Rosengren, förvaltningsdirektör
Göteborgs stads kulturförvaltning
Mobil: 0706-67 00 92

Pressmeddelandet publicerades via MyNewsDesk, läs här.