Fragmented Realities invigs den 7 juni

Fredagen den 7 juni invigs Fragmented Realities, sommarens stora grupputställning på Göteborgs Konsthall. Här tolkar fem konstnärer relationen mellan kaos och ordning, och utforskar vad som händer när något upplöses eller bryts ner till dess minsta beståndsdel.

Vad händer mellan ytterligheterna kaos och ordning, dissonans och harmoni, upplösning och struktur? Det är kärnfrågan i Göteborgs Konsthalls sommarutställning Fragmented Realities. Utställningen presenterar verk av fem nationella och internationella konstnärer: Anastasia Ax, Alina Chaiderov, Serina Erfjord, Monika Grzymala och Henrik Håkansson.

I installation, video, måleri, skulptur och performance arbetar konstnärerna med en rad existentiella och politiska frågor.

– Kaos, sönderfall och upplösning är alla begrepp som ofta förknippas med något hotfullt: som ett tecken på en stundande apokalyps. Men för mig känns det angeläget att undersöka vad som händer när rådande strukturer och system utmanas, förskjuts eller helt bryts ned. Vilka verkligheter kan då träda fram? säger Stina Edblom, konstnärlig ledare för Göteborgs Konsthall.

Utställningen presenterar flera platsspecifika och storskaliga rumsliga installationer, som för tankarna till dramatiska upplösningar och våldsamma explosioner, men rymmer också poetiska och mer lågmälda verk.

I Serina Erfjords verk möter vi en stillsam skildring av fotografiets minsta beståndsdelar. Små partiklar av ljus och silver flyter omkring i ett svart rum, som en stjärnklar himmel. Anastasia Ax verk och performance uppförs under vernissagekvällen. Verket består av stora balar med återvunnet papper som Ax våldsamt sönderdelar, och därefter låter bläck flöda över installationen.

Den Berlinbaserade konstnären Monika Grzymala utmanar det klassiska måleriet genom ett nytt verk bestående av flera kilometer tejp, som löper över och mellan konsthallens väggar. Alina Chaiderov arbetar med förskjutningar och förflyttningar. Hennes abstrakta verk relaterar till miljonprogrammets estetik, och utmanar en tänkt symmetrisk ordning.

I Henrik Håkanssons videoinstallation sprängs ett träd i tusentals småbitar. Videon visas tillsammans med det sprängda trädet, vars träflisor sprider sig över konsthallens golv. Här lyfts frågor kring människans och naturens förfall och skörhet.

Vernissage
Fragmented Realities invigs med vernissage och sommarfest fredagen den 7 juni 2019 kl. 17-22. Anastasia Ax performanceinstallation inleds kl. 19. Utställningen visas till och med den 18 augusti 2019.

Pressvisning
Fredagen den 7 juni kl. 10 är du välkommen på pressvisning av utställningen. Vi bjuder på smörgås och kaffe. Flera av de deltagande konstnärerna – Henrik Håkansson, Alina Chaiderov, Serina Erfjord och Anastasia Ax – finns på plats, likaså Stina Edblom, konstnärlig ledare samt Liv Stoltz, intendent, Göteborgs Konsthall.

Anmäl dig till Malin Sandberg, malin.sandberg@kultur.goteborg.se

Vill du göra ett förhandsreportage om utställningen? Kontakta Malin Sandberg, kommunikatör – malin.sandberg@kultur.goteborg.se