GÖTEBORGS
KONSTHALLS
HISTORIA

Göteborgs Konsthall invigdes i samband med den stora jubileumsutställningen i Göteborg 1923 .

Göteborgs Konsthall öppnades under den stora jubileumsutställningen i Göteborg 1923, i samband med att Göteborg firade 300 år två år tidigare.

1923 visades en stor jubileumsutställning i Göteborg, med anledning av Göteborgs 300-årsjubileum, som inföll två år tidigare. I samband med utställningen tillkom flera byggnader, bland annat konsthallen, konstmuseet, Liseberg och Botaniska trädgården. Vid invigningen fanns flera tillhörande byggnader på baksidan av den nuvarande konsthallen som idag inte finns kvar. Under jubileumsutställningen pågick en konstutställning med samtida nordisk konst på konsthallen och konstmuseet. I den lokal som idag är Göteborgs Konsthall visades den norska delen av utställningen, med bland andra Edvard Munch.

Konsthallen ritades av arkitekterna Sigfrid Ericson och Arvid Bjerke, som även ritade konstmuseet. Det signifikanta grågula teglet på konsthallens fasader levererades av Lomma tegelfabrik. På fasaden som vetter mot Götaplatsen finns tre välvda nischer med skulpturer skapade av konstnären Palle Pernevi.

År 2017 byggnadsminnesmärktes Göteborgs Konsthall av Länsstyrelsen, som skriver att ”byggnaden är mycket tidstypisk med sina klassicistiska stildrag och har höga arkitektoniska och konstnärliga värden såväl invändigt som utvändigt”.

Verksamheten på Göteborgs Konsthall har sedan starten drivits av flera olika aktörer. Efter att jubileumsutställningen avslutats övergick byggnaden i kommunens ägo, medan Göteborgs Konstförening ansvarade för utställningsverksamheten. Konstföreningen fortsatte sedan att driva verksamheten fram till 1967 då Göteborgs konstmuseum tog över. Under några år i slutet av 90-talet drevs konsthallen som en fristående institution fram till att Göteborgs Stad åter tog över 2001, då konsthallen blev en del av kulturförvaltningen. Göteborgs Konsthall och Göteborgs konstmuseum är sedan dess två åtskilda verksamheter.

Boken om Konsthallen

Hösten 2021 släpptes boken Göteborgs Konsthall – en hundraårig konsthistoria, den första samlade berättelsen om vår historia.

Boken tar avstamp i 1800-talets Europa då konstutställningar för allmänheten etablerades, via Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 när konsthallen öppnade och ända fram till pandemiåret 2020.

Läs mer om boken