Till minne av Erland Brand

Konstnären Erland Brand har gått bort vid en ålder av 98 år.

Vi har nåtts av det sorgliga beskedet att konstnären Erland Brand har lämnat oss vid en ålder av 98 år. Våra tankar går till Erlands fru Inga med familj och närmast anhöriga.

Erland Brand föddes 1922 i Arvika och tillhörde den sista kullen konstnärer som utbildade sig på Konstskolan Valand när den fortfarande låg granne med Göteborgs Konsthall på Ekmansgatan. Där utbildade han sig tillsammans med blivande kollegor som Lennart Ason, Bengt Olson, Bror Person, Ulf Trotzig, Olle Waller, bröderna Törning och bröderna Zetterquist – en konstnärsgeneration som tog sig an efterkrigstidens senabstrakta konst.

Livet igenom brottades Brand med bildkonsten och fortsatte hela tiden att utvecklas och finna nya vägar för sin konst. Genom detta outtröttliga arbete med sina särpräglade teckningar och målningar blev han en inspirationskälla för yngre konstnärer och hans konst fann ständigt nya beundrare.

Erland Brand var en konstnär som följde sin egen kompass. Hans förhållningssätt till konsten och speciellt till sitt eget skapande var ytterst allvarligt, men även innerligt, vilket också gick igen i hans personlighet. Hans värme, nyfikenhet och generositet var något många i Göteborgs konstliv fick möta. Inte minst eftersom han och hans fru, textilkonstnären Inga Brand, nästan alltid dök upp på galleriernas vernissager men även genom deras engagemang i Göteborgs konstförening och andra konstorganisationer.

När Göteborgs Konsthall år 2014 fick glädjen att presentera en stor separatutställning med Brands konst valde vi tillsammans att fokusera på hans svartvita A4-stora streckteckningar ihop med cirka 130 målningar från den senaste tioårsperioden – alla med hans egen huvudform som utgångspunkt. Brands produktionstakt var då, vid 92 års ålder, fortfarande hög och fortsatte att vara så in i det sista. Trots denna produktivitet och trots sitt föränderliga konstnärskap har han haft ett så konsekvent uttryck att hans verkkatalog, skapad under nära 70 år, känns som en självklar helhet.

Våra tankar går idag främst till Erlands fru Inga med familj och närmast anhöriga.