Se Lövgärdesskolans elever tolka Göteborg!

Spårvagnshållplatser, tunnlar, statyer och människor fångade mitt i en tanke. Det är några av detaljerna i den sju meter långa blyertsteckningen signerad högstadieeleverna på Lövgärdesskolan. Teckningen är inspirerad av konstnären Phoebe Boswells konstverk och är ett resultatet av ett tätt samarbete mellan Lövgärdesskolan och Göteborgs Konsthall.

Under våren 2019 har elever från Lövgärdesskolan inspirerats av Phoebe Boswell (Kenya/Storbritannien), som ställde ut på Göteborgs Konsthall februari-april med utställningen Here.

Boswell arbetar kring frågor som segregation, representation och vad som utgör ett hem och en tillhörighet. Under ett av sina konstnärliga projekt tog hon spårvagnen från Linnéstaden till Angered och fotograferade ögonblicksbilder av det hon såg längs vägen. Fotografierna blev underlag till det sju meter långa tecknande verket Tramlines, som just nu ställs ut på Göteborgs Konsthall.

Högstadieklasserna från Lövgärdet har vid flera lektionstillfällen under våren gjort en motsatt resa – från Angered in till Götaplatsen. Under spårvagnsfärden tog eleverna bilder av vad de såg. Tillsammans med konstnären Behjat Omer Abdulla och konstpedagogen Jenny Svensson har skapade de sedan en egen, sju meter lång gemensam teckning utifrån sina fotografier. Fram träder en bild av Göteborg från Lövgärdet till Götaplatsen, två platser med vitt skilda karaktärer, utifrån elevernas egna blickar.

Samarbetet är en långsiktig satsning

Göteborgs Konsthall har haft ett framgångsrikt och nära samarbete med Lövgärdesskolan sedan 2017. Konsthallens pedagoger håller – tillsammans med yrkesverksamma konstnärer – lektioner och workshops på skolan, ute i stadsrummet och på Göteborgs Konsthall. Arbetet är en del av Göteborgs Konsthalls arbete för Jämlikt Göteborg och Göteborgs Stads uppdrag att tillgängligheten till kultur ska öka. Arbetet med Lövgärdesskolan är en långsiktig satsning med fokus på ett ömsesidigt utbyte och lärande.

Under 2019 intensifieras samarbetet ytterligare. Under våren erbjöd Göteborgs Konsthall 65 skollektioner både på skolan och på konsthallen, som enbart kunde bokas av Lövgärdesskolan.

– Vår ambition är att skapa en långsiktig relation mellan skolor i prioriterade områden och konsthallen. Ett av målen är att alla lärare och elever känner till vad konsthallen är, och att det kommer kännas naturligt att inkludera samtidskonst och konsthallen i skolans arbete, säger Mija Renström, projektansvarig för Göteborgs Konsthall.

Lektionsprogrammet för våren 2019 innehåller bland annat filmvisningar, workshops och samtal, och utgår från konsthallens pågående utställning.

Marika Andersson är rektor på Lövgärdesskolan och ser samarbetet som värdefullt.

– Det här är integration på riktigt. Vi som arbetar på Lövgärdesskolan vill att eleverna ska känna att de är delägare i samhället. Genom det här samarbetet öppnar vi rum som eleverna vanligtvis inte besöker – både fysiskt och mentalt, säger Marika Andersson.

Foto: Hendrik Zeitler.

Artiklar om Lövgärdesskolans samarbete med Göteborgs Konsthall

Läs gärna mer om samarbetet i Tidningen Syre och i tidningen Vårt Göteborg!