Så skriver medierna om Mozart´s Ghost

Just nu pågår vårens stora utställning Mozart´s Ghost hos oss. Bland annat har Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter skrivit om utställningen.

”Cyberfeminism i ständig förändring” – ETC Göteborg

När Mozart’s ghost började- planeras hade #metoo inte -exploderat över världen än. Men självklart finns det många beröringspunkter i en utställning om digital feminism. Flera av utställarna har varit aktiva i olika upprop inom #metoo. ”Det är en jätteviktig fråga då det handlar så mycket om maktstrukturer, precis som den här utställningen, fast på nätet”, säger Alida Ivanov.

”Göteborgs Konsthall speglar feministisk internetkonst” – Göteborgs-Posten

”Här hittas bland annat verk som utmanar vår användning av Instagram och Facebook till att publicera sexualiserade bilder av oss själva, samt ett verk av konstnären Angela Washko, som dokumenterar hur hon samtalar med sina medspelare i nätspelet World of Warcraft om olika jämställdhetsfrågor.”

”Drömmen om internets feministiska potential lever”  – Ida Therén i Svenska Dagbladet
”Utställningen är lyhört kurerad av Alida Ivanov med en scenografi som framhäver dess teman. Polyesternät och galonmadrasser leker med förhållandet mellan det sportigt fysiska och det digitala, ickekroppsliga.”

”Trevande om fysiska och digitala kroppar” – Dan Jönsson i Dagens Nyheter 
”I bakgrunden tornar utställningsscenografin upp sig som en byggarbetsplats, ett gytter av stålrör, nät och presenningar som i all sin analoga primitivitet ger en rätt träffande bild av den uppkopplade nutidsmänniskans verklighet”

”Feministisk internetkonst” – intervju med curator Alida Ivanov i tidningen Syre
”När cyberfeminism uppstod på 90-talet fanns det en tanke om att internet skulle vara en utopisk värld, men det visade sig snart att det är en plats som härmar de samhällsstrukturer som finns utanför, till exempel patriarkatet.”

”Dystopisk klang i Mozart’s Ghost” – Kajsa Widegren i Göteborgs-Posten
”Selfies och alla andra uttryck som sociala medier erbjuder för never-ending självpresentation betraktas ofta som tecken på vår djupt narcissistiska kultur. Men Cortrights självporträtt är inte narcissistiskt, det är ett ansikte format i relation till evig underhållning framför skärmen, snarare än i relation till en sexualiserande, anonym blick.”

”Snart behöver konstnärer kanske inte ens måla tavlor”
”En spontan tanke är att det har att göra med vår politiskt uppskruvade Trump-samtid där paroller hamnar högt på agendan. En annan hur detta är ett bra knep att nå ut till en större publik och potentiella köpare, skriver Ida Therén i Svenska Dagbladet.

”Vi kan inte fortsätta stötta manliga genier” – Göteborgs-Posten, apropå samtalet om #metoo och #konstnärligfrihet
”Stina Edblom underströk vikten av stödstrukturer och nätverk.
– Mycket sker bakom kulisserna. Vi måste bryta ned en mansroll där kvinnor använts som smörjmedel.”