Konstnärer

Gabrielle Goliath

Verksam Kapstaden
Gabrielle Goliath Gabrielle Goliath, This song is for …, 2019. Foto Hendrik Zeitler.

Den sydafrikanska multimediakonstnären Gabrielle Goliath tar sig an obearbetade trauman från slaveri, kolonialism och apartheid.

Goliath riktar sitt fokus mot det patriarkala våld och den våldtäktskultur som upprätthålls i arvet efter dessa händelser och som gör livet utsatt och osäkert för svarta kvinnor, queer- och transpersoner – en utveckling som inte bara breder ut sig i Sydafrika idag utan även runt om i världen.

Goliath har ställt ut på bland annat Talbot Rice Gallery, Edinburg; Konsthall C, Stockholm; och Musée d’Art Moderne, Paris. Hon finns representerad i privata och offentliga samlingar, bland annat TATE Modern, Iziko South African National Gallery, Johannesburg Art Gallery, och Wits Art Museum.

På Göteborgs Konsthall medverkade Goliath i utställningen Vår himmel röd 2020–2021.

Gabrielle Goliath. Foto Anthea Pockroy.

Utställningen vår himmel röd

I utställningen Vår himmel röd medverkade Goliath med installationen This song is for … en ljud- och bildinstallation som bearbetar erfarenheter av övergrepp och som lyfter de överlevandes rätt och kamp för ett värdigt liv, tro, hopp och glädje. This song is for… består av en samling videoverk som bygger på sånger som dedikerats till kvinnor som överlevt våldtäkt. Goliath har bjudit in kvinnorna att välja en sång som har en personlig betydelse och framkallar ett minne, som får dem att uppleva en viss tid och plats igen. Som medverkande i projektet delar de överlevande kvinnorna inte bara sina låtar utan också en färg och en skriftlig reflektion. Goliath har i ett nära samarbete låtit olika musiker tolka och återuppföra de låtar som kvinnorna valt. Lokala musiker gör nya versioner av välkända låtar som exempelvis Bohemian Rhapsody och Ave Maria med flera. I utställningen presenterades fem av totalt tretton inspelade musikstycken.

Gabrielle Goliath, This song is for …, 2019, installationsbild Göteborgs Konsthall. Foto Hendrik Zeitler.

Under varje låt införs ett störande moment; en upprepning av en bit av stycket som påminner om effekten av en repad vinylskiva. Denna musikaliska störning blir liksom traumat ett oåterkalleligt hack i tillvaron. Här smälter övergreppet och det svåra psykiska efterlivet smärtsamt ihop med den personliga och politiska kampen för rätten till ett meningsfullt liv. Istället för klassisk terapi låter Goliath konsten visa en möjlig väg till försoning och ett empatiskt möte, där våra olika erfarenheter av världen utgör grunden för ett ömsesidigt erkännande.

Video

Goliath introducerar sitt arbetssätt och verket This song is for …

Goliath introducerar verket

Goliaths verk väckte mycket tankar och känslor hos våra besökare. I filmklippet beskriver Goliath hur hon arbetar för att kunna ta sig an svåra ämnen, som våld och våldtäkt, utan att exploatera eller ytterligare föreviga en form av våldsframställande mot dem som redan utsatts.

Gabrielle Goliath, This song is for …, 2019, installationsbild Göteborgs Konsthall. Foto Hendrik Zeitler.

utställning