Digitala upplevelser

Visningar - Varje löv är ett öga

Här kan du se inspelade guidade visningar av utställningen Varje löv är ett öga.

Grupputställningen Varje löv är ett öga knyter an till en lång historia av kolonialt våld. Här synliggörs hur olika lokala, politiska och historiska skeenden är intimt sammanlänkade i en global kamp för de livsvärldar som hotas att utraderas av företags, staters och kolonialmakters exploatering.

Simon Gush

Intendent Liv Stoltz introducerar konstnären Simon Gushs videoverk Land is in the Air, A Button without a Hole och Working the Land, som ingår i utställningen Varje löv är ett öga. I videoverken utforskar Gush sin egen familjs delaktighet i det koloniala övertagandet av mark när den brittiska kolonin i Sydafrika etablerades.

Otobong Nkanga

Otobong Nkanga är en av konstnärerna i utställningen Varje löv är ett öga. Här visar utställningsintendent Liv Stoltz Nkangas verk. I sitt konstnärskap intresserar sig Nkanga för vad som händer med naturen i områden där stora industrier utarmar jorden sin i jakt på värdefulla och sällsynta mineraler, som sedan bearbetas för att säljas som konsumtionsvaror.

Anders Sunna och Michiel Brouwer

Intendent Liv Stoltz visar Anders Sunnas och Michiel Brouwers gemensamma konstverk 1634. I verket står gruvindustrin och rovdriften på landskapet i Sápmi, av det samiska folket och dess historia, i centrum för en omfattande installation med målningar, väggmålningar, fotografier och skulptur.

Anders Sunna

Intendent Liv Stoltz introducerar verket Indigenous Love av konstnären Anders Sunna som ingår i utställningen Varje löv är ett öga. I målningen har Anders Sunna skildrat sin familjs mångåriga konflikt med länsstyrelsens rennäringsdelegation och Sattajärvi sameby.