Sara-Vide Ericson

Sara-Vide Ericson presenterar en helt ny serie målningar i utställningen. Ericsons verk har alltid en påtaglig närvaro och framstår som sinnliga gestaltningar av dunkla berättelser. Hennes målningar kan ses som en fysisk förlängning av dolda, undermedvetna historier som låter oss ana mer än vad vi kan se.

Målningarna är delar av en större föränderlig process, där de sakta tar form, och genomgår flera olika stadier. Processen kan utgå från en intuitiv känsla, ett minne, eller hur ett tyg känns mot fingertopparna. Konstnärens egen personliga historia, fysiska kropp och det landskap i Hälsingland som omgett henne från barnsben, blir verktyg för iscensättningar som först upplevs, sedan fotograferas, för att därefter omvandlas till målningar. För Sara-Vide Ericson är det viktigt att hon själv har upplevt det hon målar och själv varit på platsen som valts ut för att nå en autencitet där scenerna naturligt får växa fram.

Målningarna är filmiska i sin karaktär, porträtt blandas med stilleben av ett landskap eller signifikativa objekt, som har en arketypisk kvalitet. Figurerna och tingen framstår som betydelsefulla symboler för okända krafter, som laddar målningarna och ger dem en taktil kvalitet. Här framgår en stark berättelse om erfarenheter av relationer, om föreställningen om kvinnan som ett kärl, där en underliggande, dov våldsamhet tränger fram ur dukarna eller läderhudarna. Målningarna är medvetet installerade för att ställas i dialog med varandra, där målningen Silent Witness (tyst vittne) figurerar som ett nyckelverk placerad i fonden. I målningen förvandlas rummet och allmogemöblerna till tysta vittnen till någonting som utspelats på platsen. Viskningar om motsättningar, ytterligheter och olika psykologiska tillstånd; motstånd, våld, kränkningar men även längtan efter ömhet och kärlek blandas med varandra. Hennes figurer är inte bara porträtt utan kan ses som gestaltningar av olika mänskliga belägenheter.