Joanna Piotrowska

I sina verk behandlar Joanna Piotrowska ofta familjens och hemmets psykologiska drama. Genom klassiska svartvita fotografier intresserar hon sig för dolda och olösta trauman som präglar nära relationer och dess ömsesidiga beroenden. Piotrowska ser inte sina fotografier som dokumentära bilder utan snarare som performances, där människorna är ombedda att posera med noggrant arrangerade ansiktsuttryck och rörelser.

I serien Untitled porträtteras unga kvinnor fastfrusna i olika självförsvarspositioner. Bilderna är ömsom kärleksfulla och ömsom aggressiva till sina uttryck. Inspirerad av den amerikanska feministen och psykologen Carol Gilligan, som skriver om etiska relationer och gemenskap, utforskar Piotrowska hur flickor lär sig posera för att uppfylla samhällets förväntningar. Bekymrad över kvinnors sårbarhet och ställning i samhället och att många självförsvarshandböcker är skrivna av män för män, syftar serien Untitled till att iscensätta samma självförsvarspositioner med kvinnor eftersom, som Piotrowska själv uttrycker det: ”vi måste försvara oss själva och använda våra kroppar som vapen”.

Upptagen av tankar kring sårbarhet, skydd och känslor av ångest och utsatthet, visar Piotrowska också verk ur fotoserien Frantic som dokumenterar tillfälliga skyddsrum. Serien producerades i flera olika städer – London, Lissabon, Warszawa och Rio de Janeiro där oro för personlig säkerhet tar sig uttryck på olika sätt. Det som vid första anblicken ser ut som iscensättningar av en barnslig lek; att bygga en koja med enkla medel som kuddar och täcken, har här en mer allvarlig innebörd. Piotrowska har fotograferat människor i deras hem där de själva valt hur de ska bygga sina skydd. Några är bräckliga, andra är mer omsorgsfullt byggda, en del är så små att personen knappt kan få plats och liknar mer en liten bur, medan andra är mer rymliga. Dessa tillfälliga livsmiljöer speglar människors olika behov, deras livsstil, smak och vad en säker plats innebär för dem. Titeln Frantic betyder ”utom sig” och skildrar inte bara ett uppdrivet hektiskt känslotillstånd, utan även en längtan eller nödvändigheten av omhändertagande och skydd. Piotrowskas tvetydiga och mångbottnade bilder ställer inte bara viktiga frågor kring trygghet, utan låter oss också undra om vår egensnickrade säkerhet verkligen är så säker?

Untitled, 2015, serie med 9 fotografier, olika dimensioner.
Frantic, 2017, serie med 4 fotografier, olika dimensioner.