Gabrielle Goliath

Den sydafrikanska multimediakonstnären Gabrielle Goliath tar sig an obearbetade trauman från slaveri, kolonialism och apartheid. Hon riktar sitt fokus mot det patriarkala våld och den våldtäktskultur som upprätthålls i arvet efter dessa händelser och som gör livet utsatt och osäkert för svarta kvinnor, queer- och transpersoner – en utveckling som inte bara breder ut sig i Sydafrika idag utan även runt om i världen.

Verket This song is for… från 2019 är en ljud- och bildinstallation som bearbetar erfarenheter av övergrepp och lyfter de överlevandes rätt och kamp för ett värdigt liv, tro, hopp och glädje. Goliaths konstnärskap består till stor del av omfattande och mångåriga projekt där hon etablerar nära relationer till de människor som medverkar. This song is for… är en samling videoverk som bygger på sånger som dedikerats till kvinnor som överlevt en våldtäkt. Goliath har bjudit in dessa kvinnor att välja en sång som har en personlig betydelse och framkallar ett sensoriskt minne, som får dem att uppleva en viss tid och plats igen. Som medverkande i projektet delar de överlevande kvinnorna inte bara sina låtar utan också en färg och en skriftlig reflektion. Goliath har i ett nära samarbete låtit olika musiker tolka och återuppföra de låtar som kvinnorna valt. Lokala musiker gör nya versioner av välkända låtar som exempelvis Bohemian Rhapsody och Ave Maria med flera. I utställningen presenteras fem av totalt tretton inspelade musikstycken.

Under varje låt införs ett störande ljud; ett återkommande musikaliskt avbrott som påminner om effekten av en repad vinyl-LP. Denna musikaliska störning blir liksom traumat ett oåterkalleligt hack i tillvaron. Här smälter övergreppet och det svåra psykiska efterlivet smärtsamt ihop med den personliga och politiska kampen för rätten till ett meningsfullt liv. Istället för klassisk terapi låter Goliath konsten visa en möjlig väg till försoning och ett empatiskt möte, där våra olika erfarenheter av världen utgör grunden för ett ömsesidigt erkännande.

This song is for…, 2019, video, varierande längd, framförda av Jacobi de Villiers, Eric Dippenaar, Nonku Phiri, Dion Monti, Msaki, Lebogang Ledwaba, Thembinkosi Mavimbela, Desire Marea, Izimakade, The Wretched.