Linda Tedsdotter

Linda Tedsdotters medverkan i utställningsprojektet Untitled är en processpresentation av Apocalypse Insurance – Gardening. Verket ingår i serien Apocalypse Insurance, där alla verk har en utgångspunkt i rädslan för framtida hot. Skillnaden i detta verk mot de tidigare i serien är att hotet redan är här och fantasi ställs mot verklighet.

Tedsdotter ser sig som en prepper-konstnär, hon föreställer sig framtida scenarier och vad hon kan tänkas behöva för att överleva dem, och gör sedan konstverk som på olika sätt ska hjälpa henne ta sig igenom dessa dystopiska tider. Trots att verken är gjorda med en viss humor är kritiken mot det individualistiska samhället ändå närvarande.

Tedsdotter påbörjade processen med Apocalypse Insurance – Gardening precis innan Covid 19-pandemin satte igång. Från att vara en rolig ide att preppa med kunskap om odling och allt vad det innebär, har iden utvecklat sig till att konstnären på blodigt allvar förbereder sig för eventuella matsanktioner.

Linda Tedsdotters konst är ofta platsspecifik eller på något sätt relaterad till den plats och det sammanhang som den är en del av, och närmar sig betraktarens sinnen genom ingripanden i miljön. Utöver sin konstnärliga verksamhet arbetar Tedsdotter som frilansande curator. Tedsdotter är utbildad vid Konsthögskolan Valand och har varit styrelseledamot för flera konstinstitutioner såsom Röda Sten Konsthall, konsttidskriften Paletten samt det konstnärsdrivna Galleri Box. Tedsdotter (f. 1975) bor och verkar i Göteborg.

Se Apocalypse Insurance – Gardening med engelsk textning på vårt Vimeokonto.

Läs mer på Tedsdotters hemsida.