Anna-Karin Rasmusson

Corpus, 2020
2-kanalig video, 4 min 26 sek, samt 30 sek

Anna-Karin Rasmusson arbetar med video och installation. I måleriska och expressiva scenografier bygger hon upp miljöer och situationer genom vilka hon undersöker motstridiga känslor och ett fysiskt och emotionellt mänskligt samspel. För utställningsprojektet Untitled på Göteborgs Konsthall har Rasmusson producerat ett 2-kanaligt videoverk med titeln Corpus. Här framträder hon själv, maskerad och anonymiserad i scenens mittpunkt, omgärdad av tallrikar, mikrovågsugnar och det repetitiva och tröstlösa rengörandet som för tankarna till hemmets vardagssysslor. I verket undersöker Rasmusson våldet, tvångstanken och det kontrollade begärets logik och inre mentala rum.

Anna-Karin Rasmusson har en Master of Fine Arts (MFA) från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (2016). Bland utställningar kan nämnas Modernautställningen 2018, Konstnärshuset i Stockholm, Köttinspektionen i Uppsala och Den Frie i Köpenhamn. Hennes videoinstallationer finns representerade i Moderna Museets, Göteborgs konstmuseums och Malmö konstmuseums samlingar. Bland utmärkelser kan nämnas IASPIS ateljestipendium i Stockholm (2018) och Bernadottestipendiet (2016).

Verket utgör en del av det pågående utställningsprojekt Untitled som presenterar en serie nya konstnärliga produktioner under 2020.