Jonas (J) Magnusson och Cecilia Grönberg

Jonas (J) Magnusson och Cecilia Grönberg, läsa / lokalitet (berg, böcker).

läsa | lokalitet (berg, tryck) [strata ur en utvidgad bok; billingen, kinnekulle, 2001–2021]

Lokalhistoria anses ofta amatörmässig och mindre värd än mer storslagna historiska narrativ. Men kanske är det just genom lokalkunskap som överordnade hierarkier och kunskapssystem kan utmanas? Grönberg och Magnusson har under 20 års tid utfört fältarbete vid de västgötska bergen Billingen och Kinnekulle. Bergens geologiska skikt är en utgångspunkt för en interdisciplinär utgrävning av de olika lager av kunskap som skapats i relation till området. Installationen visar ett montage med redigerat material – fotografier, grafiska blad, böcker, särtryck, tidskrifter, vykort, kartor, diagram, vetenskapliga artiklar med mera – ur konstnärernas arkiv kopplat till bergen. Materialet öppnar inte bara för olika läsningar och bilder av bergen i sig utan visar även hur de genom århundraden på olika sätt dokumenteras och medierats.

Om konstnärerna

Jonas (J) Magnusson & Cecilia Grönberg är Stockholmsbaserade redaktörer, författare och konstnärer. Sedan 2001 har de arbetat tillsammans med olika publiceringsprojekt – böcker, tidskrifter och utställningar. Deras verk kretsar ofta kring frågor om arkiv, bilder, dokument, montage, lokalitet och alternativa former av historieskrivning. Sedan det tidiga 2000-talet har de drivit kulturtidskriften OEI. För närvarande arbetar de också med två konstnärliga forskningsprojekt: The Expanded Book – Stratigraphy, Locality, Materiality och The Latent Image: Uncovering Developing.