Santiago Mostyn

Santiago Mostyn medverkar i utställningen Med nya ögon med två verk, 18 Photographs by P.G. Downes och Every Good Wish.

18 Photographs by P.G. Downes, 2020

Santiago Mostyns fotografiska verk är duplikat av bilder tagna av den amerikanska läraren P.G. Downes när han var på upptäcktsresor i norra Kanada i slutet på 1930-talet. Han färdades med kanot eller på fot, antingen ensam eller i sällskap med Cree eller Chipewyan köpmän. Med ett öppet sinne observerade och reflekterade han över naturen och människorna som han mötte längs färden. När nyheten om att Tyskland invaderat Polen 1939 nådde honom skriver han att ”Det är för otroligt och galet. Det är bättre att vara kvar här bland civiliserade människor – Chipewyans och Huskies”.

Med bildserien vill Mostyn dra en linje mellan historien och lyfta fram frågor kring vad det betyder att berätta och återberätta samt att återpresentera bilder i nuet. Han frågar sig vem som har rätten att skildra ens historia, borde det vara någon som ser ut som du själv? Någon som delar din erfarenhet? Svaret borde vara ja – berättelsen om den andra tolkas oftast av den som sitter på makten att definiera interaktionens villkor. Samtidigt lyfter Mostyn fram hur vikten av att se världen från ett annat – främlingens – perspektiv inte ska underskattas. Att se och känna genom dessa bilder, tvärsöver historien, blir på samma gång en empatisk och en kritisk handling – en möjlighet att omvärdera makten och potentialen i den vita blickens visuella hegemoni.

Every Good Wish, 2021

Det nyproducerade verket Every Good Wish består av en autograf av Paul Robeson, en av mellankrigstidens mest kända aktivister, sångare och skådespelare. Robeson var en uppskattad skådespelare samtidigt som han genom sin musik och aktivism stred för svartas medborgerliga rättigheter och för arbetarrörelsen. Han sjöng sånger som förespråkade fred och mänskliga rättigheter på tjugofem olika språk (varav han var flytande på tio). Han kämpade för vänsterpolitik – även kommunism. Efter kriget blev han svartlistad av den amerikanska regeringen när han under ett tal förordade att afroamerikaner inte skulle ställa upp i ett eventuellt krig mot Sovjetunionen. Således skrevs han till stor del ur den allmänna historieskrivningen.

1939 besökte Robeson Sverige med The Duke Ellington Band. Ett antal autografer och olika lyckönskningar som de lämnande efter sig finns bevarade. En av dem ser vi förstorad i neon. En annan på en signerad bild när han porträtteras av skulptören Antonio Salemme. Vi hör även en audioslinga där Robeson röst, återskapad med AI deepfake, läser upp de olika hälsningarna. Autograferna och tillönskningarna om lycka och välgång i ljus, ljud och Robesons egen handstil blir till ett laddat möte med ett ögonblick i historien och med en person och en kraft som påverkat sin samtid och satt sitt spår i historien – men vars minne till stor del fallit i glömska.