Viktor Moen

Korv Förenar Oss

Viktor Moen undersöker symboler för svenskhet i sitt utforskande kring hur nationell identitet skapas och upprätthålls. Moen använder korven som motsägelsefull symbol. I Moens värld innebär det att vi konsumerar vår egen nationella identitet, idéer och bilden av en gemensamhet, för att samhället ska leva vidare. Han tar utgångspunkt i filosofen Julia Kristevas teori om det ’abjekta’, vår fasa för våra egna kroppar och deras produkter, och använder korven som ett material för att exemplifiera ’abjektet’. Moen använder sig av denna vardagliga symbol för att spegla processerna genom vilken likhet och annanhet, tankestrukturen ”vi” och ”de”, både produceras och upprätthålls i samhället.

Under utställningens vernissage pågår Moens performance Korv förenar oss i hans installation.