Maja Lindberg Schwaner

Another Kind of Life

I sina skulpturer Another Kind of Life använder Maja Lindberg Schwaner tyger, ljud, video och landskapsarkitektur för att materialisera olika livsstilar förknippade med internetbaserad estetik som ”cottagecore” och ”goblincore”. Rörelserna har blomstrat under de senaste åren av isolering på grund av pandemin. Cottagecore är en social media-rörelse som romantiserar naturen och idén om att leva det goda livet på landsbygden. Goblincore-fans reagerar mot detta och betonar både mörker och icke-mänskligt liv. Båda framhäver dock naturens särskillnad från allt som görs av människor. Lindberg Schwaners skulpturer placerar oss inom paradoxen; att söka efter äkthet, och samtidigt sitta fast i ett samhälle, eller kanske till och med i en kropp, som en inte vill vara i.