Clara Aldén

Clara Aldén, stillbild, The Mother of Frankenstein’s Monster, 2021

The Mother of Frankenstein’s Monster

The Mother of Frankenstein’s Monster är ett projekt som undersöker produktionen av den mänskliga kroppen och formandet av identiteter i relation till moderskap. Genom olika avgjutningsprocesser, både traditionella och digitala, undersöker Aldén konceptet om barnet som en olydig arvinge till mamman. I Frankenstein, eller den Moderne Prometeus av Mary Shelley bestämmer sig en ung student för att skapa mänskligt liv men överger sin skapelse i fasa när han lyckas. De olika skulpturala experimenten skildrar resultatet av en mor som förlorat kontrollen över sin absolut viktigaste skapelse. Verket innehåller också en ljudessä som bjuder in lyssnaren att tänka på moderskap i relation till sitt eget liv.