Rikke Luther

I filmen Concrete Nature undersöker Luther betongens politiska och estetiska historia i relation till modernistisk arkitektur. Luthers berättelse väver samman historiska bilder med nyfilmat material från bland annat universitet MIT:s campus i Cambridge Massachusetts, New York och London.

Berättelsen rör sig från betongens ”upptäckt” i början av 1800-talet och dess kopplingar till modernistisk ideologi till samtidens planer på att bygga 3D-printade betongssamhällen i rymden.

På Göteborgs naturhistoriska museum visas även Luthers verk The Sand Bank, i vilket hon behandlar den industriella utvinningen av sand – en grundläggande komponent i produktionen av både betong och digital teknologi – och dess katastrofala konsekvenser för miljön.


In English: In the film Concrete Nature, Luther explores concrete’s political and aesthetic history in relation to modernist architecture. Luther’s story weaves together historical pictures with newly filmed material from places such as New York, London, and MIT’s campus in Cambridge, Massachusetts.

The story unfolds from the “discovery” of concrete in the early nineteenth century and its connections to modernist ideology, to contemporary plans to build 3D-printed concrete settlements in space.

At Gothenburg’s Museum of Natural History, GIBCA is also showing Luther’s piece The Sand Bank, in which she deals with the industrial extraction of sand—a basic component in the production of both concrete and digital technology—and its catastrophic consequences for the environment.