Santiago Mostyn

Santiago Mostyn sätter ofta sin egen kropp i centrum för sin konstnärliga praktik, som ett sätt att ta upp frågor om identitet och om att avvika från vithetsnormen. Han skapar situationer som kräver stor fysisk och psykisk uthållighet där han är utlämnad till den situation han befinner sig i.

I verket Citizen dokumenterar Mostyn sin egen färd i en liten roddbåt över Medelhavet, från halvön Dilek i Turkiet till ön Samos i Grekland. Verket presenteras på två skärmar och vi får följa hela resan i sin fulla längd. Den ena projektionen visar hur konstnären lämnar Turkiet och ror i riktning mot Grekland, den andra visar hur han sakta närmar sig den grekiska sidan. Framförallt skildras hur konstnären i all stillhet sitter omgiven av havet, överlämnad till det stora tomrummet omkring honom.

Mostyn gjorde resan utan att be om officiella tillstånd, medveten om att Europa har en policy att skydda sina gränser mot människor som tar sig över gränserna i båtar.

Genom resan speglar Mostyn de långa och farliga resor som asylsökande migranter har tvingats göra de senaste åren. Medelhavet är viktigt för den europeiska självbilden, för livet och utvecklingen i Europa men det är också dödligt – vilket de senaste åren tydliggjorts av det stora antalet migranter som drunknat på resan över Medelhavet.

Santiago Mostyn är verksam i Stockholm.