Utställningar
2016.10.08 2017.01.29


Lina Selander –
This misery of light

Entré Fri entré
Datum 8 okt 2016 – 29 jan 2017
Plats Göteborgs Konsthall
LINA SELANDER – THIS MISERY OF LIGHT

Under hösten 2016 presenterade Göteborgs Konsthall en stor separatutställning med Lina Selander, en av Sveriges mest nyskapande konstnärer inom rörlig bild.

Hennes filmer och installationer kan förstås som kompositioner eller tankemodeller där idéer och förhållanden viktas och prövas, där lager av bilder och betydelser ställs mot ljud- och textfragment, vilket skapar en speciell form av berättande där bilderna hela tiden ifrågasätts och seendet aldrig kan förbli en oskyldig handling.

Selander har beskrivits som en poetisk filmare, politisk historieberättare, arkeolog och forskare, som i sin arbetsprocess kartlägger olika tankeprocesser. Genom ett samlande av material i arkiv och museer bygger hon upp ett eget arkiv där verken sedan skapas och finner sin form. Filmerna letar sig fram bland såväl historiska som förhistoriska eller mytologiska källor. De utrycker ofta en önskan att förstå det obegripliga, finna ett svar eller en sanning, även om svaret uteblir och olika mindre berättelser framträder i ett poetiskt montage i stället för en större enhetlig, linjär historia.

I utställningen This Misery of Light presenterades förutom ett urval av äldre verk också det då nyproducerade videoverket Ceremonin. De olika verken och deras lager av bild, text och ljud samspelade med varandra och med utställningsrummets egenskaper i ett öppet metamontage.

Sedan några år tillbaka arbetar Lina Selander tillsammans med sin man Oscar Mangione.