Utställningar
2008.10.25 2009.01.11

HISTORY ACTS

Entré Fri entré
Datum 25 okt 2008 – 11 jan 2009
Plats Göteborgs konsthall
HISTORY ACTS Gerard Byrne (1969, Irland) Why it is time for Imperial, again, 1998-2002 Fem fotografier 53 x 63 cm, DVD på plasmaskärm, speltid 23 minuter Courtesy Green on Red Gallery, Dublin

Utställningen History Acts var producerad av Göteborgs Konsthall och ingick som en del av ELIA, en internationell konferens om högre konstnärlig utbildning och forskning som ägde rum i Göteborg 29 okt – 1 nov 2008.

Historien gör sig, på ett eller annat sätt, alltid påmind. Den spelar roll för vårt agerande idag, oavsett om det rör sig om samhällets omvandlingsprocesser eller den enskilde individens handlande. Den förändras över tid bland annat genom utbildningsväsende, forskning, mediers rapportering, arkitektur och stadsplanering, barnuppfostran och genom etablerade traditioner.

Detta gör det viktigt att söka kunskap och förståelse i det som en gång hände: När blir en händelse historia, hur lång tid måste ha förflutit? Kan någon överhuvudtaget göra anspråk på att återge en sanning? Vad kan vi lära av historien? Vad är det att vara människa?

Utställningen History Acts ville på ett övergripande plan undersöka och förmedla olika historier, genom att processa berättelser som byggde på dokument, artefakter och fiktion. Utställningen berörde inte historia som en enhetlig idé, utan som en mångfald av berättelser som handlar om förfluten tid, och hur man utifrån detta också kunde säga något om samtiden.

Ambitionen var att visa konstverk som alla utgör exempel på ett slags arkeologiskt förhållningssätt, en grävande undersökning rakt ner i en plats, en händelse eller en enskild individs minnen. Konstverken som visades har samtliga sin förankring i en social verklighet, även om den sociala verkligheten också i sin tur kan vara en fiktion/konstruktion.

Med stöd av

AVEK, Finland, FRAME, Helsinki, Stiftelsen framtidens kultur, IASPIS, Embassy of New Zealand, Stockholm.

Konstnärer

Gerard Byrne (1969, Irland)
Natascha Sadr Haghighian, Judith Hopf & Florian Zeyfang (1967, 1969, 1965, Tyskland)
Laura Horelli (1976, Finland)
Oliver Kochta-Kalleinen (1971, Tyskland) & Tellervo Kalleinen (1975, Finland)
Björn Lövin (1937, Sverige)
Karina Nimmerfall (1971, Österrike)
Michael Stevenson (1964, Nya Zeeland)
Peter Watkins (1935, England)

Björn Lövin (1937, Sverige)
In Memoriam,1972-2008
Installation, text och film

Natascha Sadr Haghighian, Judith Hopf & Florian Zeyfang (1967, 1969, 1965, Tyskland)
Proprio Aperto, 2005
DVD på plasmaskärm, speltid 6 minuter