Utställningar
2012.11.02 2013.01.06


Hall
Of
Mirrors

Entré Fri entré
Datum 2 nov 2012 – 6 jan 2013
Plats Göteborgs Konsthall
Hall of Mirrors

I utställningen Hall of Mirrors skapade konstnären Jonas Dahlberg en egen värld där gränsen mellan fiktion och verklighet nådde sin upplösning. 

Det återkommande inslaget i Jonas Dahlbergs konst är undersökningen av rummets psykologiska aspekter. I det rummet utspelar sig ett drama utan dramatiska övertoner, men där likväl frågor om jagets position i relation till makt och identitet konfronterar oss.

Jonas Dahlberg är född 1970 och bor och arbetar i Stockholm. Han hör till Sveriges mer väletablerade konstnärer, såväl nationellt som internationellt. Trots sin tydliga position i den internationella samtidskonsten har han inte gjort så många soloutställningar i Sverige, och Hall of Mirrors var första gången han ställde ut i Göteborg. I utställningen kunde man ta del av sju av hans filmer och ett ljudverk. Det senare tog sin utgångspunkt i en arkivpraktik. Under lång tid hade han samlat in enskilda personers subjektiva minnen av arkitektur och film. Dessa berättelser kunde vi höra i en installation där rummet helt nådde sin fulla upplösning. Verket Shadow Room blev klart under 2011 och var då den senaste av hans filmer.

Förutom film arbetar Jonas Dahlberg även med skulptur och fotografi. Under 2012 utförde han scenografin till en opera på Grand Théâtre i Genève. Han har deltagit i ett stort antal utställningar, bland vilka kan nämnas Manifesta 4, Frankfurt (2002); Italienska paviljongen på den 50:e Venedigbiennalen (2003); representant för Sverige på den 26:e São Paolo-biennalen (2004); Momentum 04, Moss (2004); Moderna Museet, Stockholm (2005); FRAC Dijon (2006); Taipei Biennal (2006); Leeum Museum of Art, Seoul (2007); Kunsthalle Wien (2008); Kunstmuseum Stuttgart (2009); Prospect II New Orleans Biennial (2011).