Drop-in porträtt med konstnären Amalia Bille

Lördag 13 oktober 2018, kl. 14 - 16

Amalia Bille

Möten och speglingar

Konstnären Amalia Bille håller en performance där hon tecknar besökarnas porträtt, i en snabb och direkt målning med tusch på papper. Amalia Billes process bygger på ett intuitivt avbildande där bilden blir ett avtryck av den spegling eller projektion som sker i mötet, som endast äger rum där och då.

Porträtten kommer därefter ta presenteras på konsthallen.

Amalia Bille är konstnär verksam i Göteborg. I hennes verk utforskar hon det mänskliga och existentiella, i en strävan att visuellt tolka mentala tillstånd och sinnesstämningar som är svåra att definiera på annat sätt. Hon är intresserad av det tveeggade och att gestalta det dubbelbottnade i tillvaron och det som befinner sig i gränslandet. I dessa mellanlägen söker hon finna den absoluta brännpunkten.