Alla nyheter
2022-05-01

Nina Bondeson bjuder in till stormens öga

© Nina Bondeson, Come in she said.

Med en unik bildvärld som blandar det absurda, lekfulla och våldsamma tar sig Nina Bondeson an livet, döden och sexualiteten. 20 maj öppnar Göteborgs Konsthall en soloutställning med den Göteborgsbaserade konstnären.

Utställningen Kom in sa hon – mitt rum är en storms öga är den mest omfattande presentationen av Nina Bondesons 40-åriga konstnärskap och livsgärning. Den består av ett 100-tal verk – nya väggmålningar, broderier, teckningar, målningar och objekt, som tar spjärn mot tidigare verk.

– Utställningen ger en unik möjlighet att följa med i Bondesons fotspår och se hur hon har förfinat och utvecklat sitt konstnärskap till ett helt eget språk som lämnat ett betydande avtryck i den svenska samtida konsthistorien, säger konsthallens konstnärliga ledare Stina Edblom.

Existentiell svärta och humor

Nina Bondesons verk har samma form och dramaturgi som vindlande berättelser, där bildspråk och poetiska textrader samsas och bråkar med varandra. Genom olika medier som måleri, grafik, broderi och objekt träder olika karaktärer fram, hämtade både från historien och fantasin. Former, tecken och språk bildar en unik bildvärld som blandar det absurda, lekfulla och våldsamma. Målningarna är ofta små i storlek och är lika omsorgsfullt skapade och detaljrika som ikoner. Bondesons verk innehåller reflektioner över livet, döden, sexualiteten och den sammantagna oron över dessa tre livsområden. Verken är på så sätt frammejslade ur en existentiell svärta, ofta med en politisk udd och en dos mörk humor.

Lyfter den lilla människan

Bondeson lyfter gärna den lilla människans och de osynligas perspektiv i historien och vår samtid. Genomgående i hennes konstnärskap riktar hon fokus mot erfarenheten av att vara kvinna och kvinnliga gestalter genom historien. I fantasifulla kompositioner låter hon även filosofiska tänkare och poeter samsas med hundar, ugglor, björnar och kaniner som alla utgör viktiga delar i hennes myllrande bildberättelser. Bondesons verk manar till eftertanke och inspirerar till egna tolkningar och är lika delar storslagna i sitt innehåll, som vardagliga och nära.

– Nina Bondesons bildvärld kan liknas vid ett mycelium, ett nervsystem eller ett blodomlopp där karaktärer återkommer och ställs i relation till varandra. I Bondesons värld existerar ingenting solitärt utan allt hänger ihop, vilket gör det särskilt spännande att få lyfta fram en så omfattande presentation av hennes konstnärskap, berättar Liv Stoltz, intendent för utställningar.

Göteborgs Konsthall publicerar även den första samlade boken om Nina Bondesons konstnärskap i samarbete med förlaget Praun & Guermouche, som ges ut i samband med vernissaget den 20 maj.

Nina Bondeson är född 1953 i Stockholm och lever och verkar i Mölndal/Göteborg. Hon är utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm 1983-1988. Efter debututställningen på Dr Glas i Stockholm, 1989, har Bondeson ställt ut regelbundet runt om i Sverige och av och till även internationellt. Bondeson är representerad vid flera svenska museer, vid Statens Konstråd, och flertalet kommuner och landsting. Bondeson är grafiker i grunden, men arbetar även med textil och måleri. Parallellt med konstnärskapet löper skrivandet, ibland integrerat i hennes verk men också i texter om konstens olika villkor som exempelvis studien Tiden som är för handen – om praktisk konsttillverkning som hon gjorde tillsammans med konstnärskollegan Marie Holmgren när de båda arbetade på HDK, Göteborgs Universitet, 2007. Hon har även medverkat i ett flertal antologier, böcker och tidskrifter.

Kom in sa hon – mitt rum är en storms öga visas mellan 20 maj–4 september.

Läs mer om utställningen