Konstnärer

Yngvild Saeter

Verksam Stockholm, Sverige
Hemsida https://www.yngvildsaeter.com/
Yngvild Saeter Installation Firestarter. Foto: Hendrik Zeitler

Yngvild Saeter är född 1986 i Norge och bor och verkar i Stockholm. Saeter arbetar med skulpturer och installationer som i hennes verk blir djupt personliga.

Yngvild Saeter är utbildad vid Akademin Valand där hon tog sin masterexamen 2014. Hon har utöver Valand studerat social och kulturell antropologi, samt statsvetenskap.

Yngvild Saeters skulpturer är uppbyggda av motorcykeldelar, metallbitar, kedjor och päls. Dessa djupt personliga verk knyter an till artistens engagemang i punk- och straight edge-rörelsen och en nära-döden-upplevelse under en operation för ett par år sedan. Skulpturerna liknar ryggar, skelettdelar och revben, som är inspirerade ur Saeters egna kropp och skörhet efter operationen. Saeters verk kretsar kring liv och död men också uthållighet och metamorfos.

Yngvild Saeter fick 2019 Sigvard och Marianne Bernadottes konstpris. Hennes konst har ställts ut på Orange Garden x Postmasters Gallery i Rom, Uddevalla Konstmuseum, Sverige och Møre og Romsdal Kunstsenter, Molde, Norge för att nämna några.

se utställning

Burnout

Under en riskfylld hjärnoperation för några år sedan svävade konstnären Yngvild Saeter i gränslandet mellan liv och död.  Under några kritiska ögonblick konstaterades hon död – för att sedan återvända till liv igen. Där, på operationsbordet, fick hon en uppenbarelse som kom att utgöra grunden för hennes skulpturala verk som med sina uträckta vingar ter sig både änglalika och ruvande hotfulla i sin utformning.

De kusliga men ändå fridfulla skulpturala objekten ser ut som en blandning mellan totemistiska troféer, fladdermöss, fjärilar och fossila efterlämningar av levande väsen som tycks komma från en utomvärldslig dimension. Formade av delar från motorcyklar, metallpartier, päls och kedjor, och upplysta av gröna neonljus bildar de märkliga hybrider, nästan som sköldar eller en form av urbana altartavlor.

Skickligt förenar Saeter olika källor, influenser och bildspråk i sina skulpturala verk; allt från shamanism, neurologisk vetenskap, punk, bikerkultur, straight edge, gotisk symbolik, till den egna mentala inre resan genom gestaltandet av olika psykologiska tillstånd. Med sin konstnärliga praktik ifrågasätter Saeter traditionella livsåskådningar och vill hellre utforska skiljelinjen mellan liv och död liksom begrepp som maskulinitet, hastighet och uthållighet.

Vid närmare betraktelser ter sig skulpturerna som skelettdelar där ryggrad, revben och knotor är som hämtade från konstnärens eget kroppsliga medvetande dock med en skörhet som utmärker det outforskade gränslandet mellan livets varande och icke-varande. 

Foto: Hendrik Zeitler

Foto: Hendrik Zeitler

Yngvild Saeter.

Utställning