Konstnärer

Sara-Vide Ericson

Verksam Älvkarhed
Sara-Vide Ericsson Sara-Vide Ericson, The Lab. Foto: Hendrik Zeitler

Sara-Vide Ericson, född 1983, bor och arbetar i Älvkarhed, Hälsingland. Ericsons målningar behandlar artefakter, ritualer, arv och minnen.

Hennes verk är skapade med en naturlig känsla för både det nordiska ljuset och dess rumsliga konstruktion och påminner om en underlig men ändå bekant värld. Utgångspunkten för hennes verk är ofta en performance eller en ritual ur vilken en karaktär mejslas fram som sedan står i centrum av verket.

Ericson är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan (2004–2009) Stockholm. Med utställningar i Sverige och internationellt har hon i Norden etablerat sig som en ledande målare i sin generation. Hon har ställts ut på flera museer och institutioner, bland andra: Bonniers Konsthall, Stockholm, Trafo Kunsthalle, Oslo, Norge, Sven Harrys Konstmuseum, Stockholm, Friedman Benda Gallery, NYC, USA , Kunsthalle Rostock, Rostock, Tyskland, Arario Gallery, Seoul, Sydkorea, Scandinavia House, NYC, USA.

Ericsons verk finns bland annat representerade på Moderna Museet, Stockholm, Pizuzzi Collection, Ohio, USA, Uppsala Konstmuseum, Statens Konstråd, med flera. Hon är också representerad i privata samlingar internationellt.

På Göteborgs Konsthall medverkade Ericson i utställningen Vår himmel röd, 2020 – 2021.

Sara-Vide Ericson deltog i utställningen Vår himmel röd, 2020-2021.

Ericson i Vår himmel röd

I utställningen Vår himmel röd presenterade Sara-Vide Ericson en ny serie målningar. Genom verken framträdde en stark berättelse om erfarenheter av relationer och föreställningen om kvinnan som ett kärl, med en underliggande, dov våldsamhet.

Målningarna installerades i dialog med varandra, där målningen Silent Witness (tyst vittne) figurerade som ett nyckelverk placerat i fonden. I målningen förvandlas rummet och allmogemöblerna till tysta vittnen till någonting som utspelats på platsen. Viskningar om motsättningar, ytterligheter och olika psykologiska tillstånd; motstånd, våld, kränkningar men även längtan efter ömhet och kärlek blandas.

Ericsons målningarna är filmiska i sin karaktär, porträtt blandas med stilleben av landskap eller signifikativa objekt. Figurerna och tingen framstår som betydelsefulla symboler för okända krafter, som laddar målningarna och ger dem en taktil kvalitet.

För Ericson är det viktigt att själv ha upplevt det hon målar och att ha varit på platsen för att nå en autencitet där scenerna naturligt får växa fram genom en process av iscensättningar som först upplevs, sedan fotograferas, för att därefter omvandlas till målningar.

Sara-Vide Ericson, A Single Cell, 2020, visades i utställningen Vår himmel röd. Foto Hendrik Zeitler.

Video

Behind the Scenes

I filmen får vi följa med Sara-Vide Ericson till hennes ateljé där hon visar och berättar om de målningar hon jobbade med inför utställningen på Göteborgs Konsthall. Målningarna handlar om förförelse men också om våld, eller ett tyst löfte om våld.