Konstnärer

Sara
Lännerström

Verksam Göteborg, Sverige
Hemsida https://www.saralannerstrom.com/saralannerstrom
Sara Lännerström Foto: Karin Andersson

Sara Lännerström är född 1975 och bor och verkar i Göteborg. Lännerström har de senaste åren tagit sig an stora frågor som tillhörighet och utanförskap i sitt konstnärskap.

Sara Lännerström tog sin examen i fri konst på Akademin Valand 2005. Hennes konst är mångbottnad och hon arbetar med flera olika konstyttringar. Hon rör sig mellan allt från performance till skulpturer och installationer.

​Själv skulle Lännerström beskriva sin konst som ett rymdskepp som landar i skogen. En barkbåt bland skyskrapor. Rörelse och tröghet. Dessa motsatsförhållanden är en del av Lännerströms konstnärskap.

De senaste åren har Lännerström tagit sig an stora frågor som tillhörighet och utanförskap. Ofta blir verken symboler för förändringar och samhällsskeenden. Det urbana stadsrummet, förorten blir plats och utgångspunkt. Där stadsutveckling expanderar och sociala skyddsnät faller sönder. Lännerström återkommer med teman från samhällets utkanter, samtidigt som verken ofta bär en parallell personlig berättelse.

Under sommaren 2022 var hon i Amsterdam via ERCN (European Creative Network) Recidence program och byggde en installation, Shine On på ett parkeringstak i sydöstra stadsdelen Reigersbos.

se utställning

Burnout

I verket Motorn ställer Sara Lännerström frågor kring hur ett samhälle påverkas av bilindustrin. Särskilt det känsliga samspelet och beroendet mellan människan och tekniken. Verket skapades efter att hon spenderat en längre tid på ett ateljéstipendium i Detroit, USA, våren 2015.

Detroit är den största staden i den amerikanska delstaten Michigan som med en omfattande verkstadsindustri i många decennier under 1900-talet varit det absoluta centrat för den amerikanske bilindustrin. Staden kallas därför även för Motown – Motor town. Det var bland annat här som Ford startade sitt bilföretag och General Motors och Chrysler följde i hans fotspår.

Detroit har sedan 1970-talet drabbats av flera stora ekonomiska kriser, med kraftig avbefolkning av staden och massnedläggningar av industrierna, vilket bidragit till en utbredd sociala misär och fattigdom. År 2013 begärdes staden i konkurs. När Lännerström besökte Detroit något år senare gjorde det sociala- och ekonomiska förfallet i relation till de nu gapande tomma bilindustrilokaler stort intryck på henne och ligger till grund för verket Motorn.

Med en ljudinspelning av ett hjärta sammanfogat med den rostande bilmotorn vill Lännerström väcka reflektioner kring bilens påverkan på både natur, människa och samhälle såväl som den ömtåliga relationen däremellan. 

Verk av Sara Lännerström. Foto: Hendrik Zeitler

Sara Lännerström. Foto: Sara Lännerström

Utställning