Konstnärer

Kjellåke
Gerinder

Verksam Sverige
Webbplats
Kjellåke Gerinder Ur serien Förort av Kjellåke Gerinder.

Kjellåke Gerinder är född 1943 i Borås. Gerinder är en mångsysslare och arbetar med alla typer av material; från olja till stenhuggning.

Kjellåke Gerinder är utbildad vid Akademin Valand och sökte sig sedan vidare till konsthögskolan i Stockholm. Att arbeta med flera olika typer projekt och material är något Gerinder har stor erfarenhet av. Han har gjort allt från att rita paviljonger till Liseberg, teckna miljonprogramshus i Hammarkullen och arbetat med stora reliefer i ek för Dicksonska i Landala.

Gerinder har inspirerats av konstnärer som Philip Von Schantz, Åke Pallarp och Rune Jansson, som var hans lärare under hans tid på konsthögskolan i Stockholm.

Det har blivit många utställningar i svenska gallerier och konsthallar genom åren. Han har också deltagit i internationella biennaler, triennaler och samlingsutställningar i Italien, Indien, USA, Polen, Island, Mexiko och Norge.

1989 erhöll han Nordisk Teckningstriennals pris.

se utställning

Kjellåke Gerinder.

Ur serien Förort av Kjellåke Gerinder.

Ur serien Förort av Kjellåke Gerinder.

Utställning