Konstnärer

Josefine
Östberg Olsson

Verksam Göteborg, Sverige
Hemsida https://www.josefineostbergolsson.se/
Josefine Östberg Olsson Foto: Hendrik Zeitler

Josefine Östberg Olsson är född 1983 i Tynderö, Västernorrland och bor och verkar i Göteborg. I sin konst behandlar Östberg Olsson flera olika ämnen, men ett återkommande tema är bilen som konstnärlig utgångspunkt.

Josefine Östberg Olsson är utbildad vid Akademin Valand där hon tog sin masterexamen 2016. Sedan dess har hon varit aktuell med flera utställningar och konstverk som Raka Rör, Speed Piece och nu i Burnout.

Under hösten 2022 och början på 2023 är Östberg Olsson aktuell i grupputställningen Burnout, som hon är idégivare bakom. Hennes framträdande verk i utställningen är Demolition Derby, där hon fann inspiration i sporten med samma namn. En sport där bilförare krockar med varandra, tills föraren som har den enda rullande bilen kvar vinner.

Josefine Östberg Olsson har tilldelats många priser, däribland Göteborgs Stads kulturstipendium och Fredrik Roos stipendium. Hennes verk finns inkluderade i privata och offentliga samlingar, bland annat Statens Konstråd och Göteborg Konst.

se utställning

Burnout

Josefine Östberg Olsson presenterar verket Demolition Derby till vilket hon bjudit in fyra konstnärer; Johan Zetterquist, Mattias Nordström, Linda Tedsdotter och Zara Zetterquist att tillsammans med henne måla varsin bil.

I nära dialog med utövare av professionella demolition derbys anordnade hon sedan att eget derby med erfarna förare som tävlade mot varandra genom att krocka bilarna tills endast en bil fortfarande rullade.

Bilarna ger både plats för de respektive inbjudna konstnärernas visioner, samtidigt som de fungerar som brickor i ett större spel. Verket kan ses som en form av skulpturala spår av den iscensättning som skett utanför konstrummet och som griper in och skapar en komplex väv av sociala och kulturella relationer. Här blir både det som vi ser i utställningsrummet och den handling som föregått dess tillblivelse en del av verket.

Demolition derbys hade sin storhetstid på 1970‐talet för att sedan långsamt försvinna. De kom att bli kända som populära skådeplatser som lockade publikens fascination för bilens förmåga att både förföra och förgöra. Ett derby bygger på oordning och överlevnad, en upplevelse som har mer av apocalypsscenens kvaliteter snarare än en biltävling. Där avgörs vinnaren, inte av vem som fullföljer en viss sträcka på kortast tid, utan den som sist håller sin bil levande. Verket speglar Östberg Olssons intresse för det motsägelsefulla, irrationella och de destruktiva krafterna i samhället och speglar en spänning mellan olika kulturella världar som möts och krockar med varandra.

Verket kopplar an till den autodestruktiva konsten som under 1960-talet utgjorde en reaktion på en värld som blev alltmer destruktiv genom att arbeta utifrån idén om förstörelse som tillvägagångssätt i den skapande processen.  

Bil ur installationen ”Demolition derby”. Foto: Kristin Lidell

Bilen är en av fem som används i utställningen. Foto: Kristin Lidell

Under hösten 2022 och början av 2023 medverkar Östberg Olsson i utställningen Burnout. Foto Kristin Lidell

Foto: Hendrik Zeitler

Utställning