Konstnärer

Johan Zetterquist

Verksam Göteborg, Sverige
Johan Zetterquist Foto: Hendrik Zeitler

Johan Zetterquist är född 1968 i Arvika och bor och verkar i Göteborg. I sitt konstnärskap verkar Zetterquist mellan det ambitiösa och storskaliga, till det okonventionella och humoristiskt absurda.

Johan Zetterquist är utbildad vid Hovedskous målarskola samt Akademin Valand där han tog sin examen 1994. Han debuterade som konstnär 1994 på Galleri Rotor i Göteborg.

Zetterquist är en konceptuell konstnär som tänker ut förslag och design för det offentliga rummet, vars utförande är ett steg bort från verkligheten. Hans ambitiösa, absurdistiska förslag kan ta form av texter, ritningar, fotografier, modeller, föreställningar, ljudkonst och storskaliga installationer och skulpturer både inom och utanför galleriet. Hans ämnen rör sig ofta inom den urbana kontexten och konfronterar vår förståelse av skillnaden mellan naturen och det konstgjorda.

Hans surrealistiska humor skapar okonventionella idéer, som ett permanent brinnande hus vid motorvägskanten, skyskrapor halvt begravda i sand, ett monument som i själva verket är ett trädgårdsstaket. Hans verk gör uppror mot samhällsregler och de offentliga kungörelsernas disciplinerade röst, och vägrar konformitet och fröjdas över hypotetiska verkligheter.

Zetterquist har bland annat ställt ut på Magasin III Museum for Contemporary Art (2021, 2011); Göteborgs konsthall (2015); Invaliden1, Berlin (2005, 2010); Jönköpings konstmuseum (2008); Kristinehamns konstmuseum (2007); Galerie Rüdiger Schöttle, München (2005); Künstlerhaus Bethanien, Studio 2, Berlin (2003); Suite 106, New York (2003) och Göteborgs konstförening (1997).

se utställning

Burnout

Johan Zetterquists konstnärliga metod tar sig uttryck som ett bångstyrigt och konsekvent motstånd till normativa maktstrukturer. Hans verk är ofta svidande ironiska och uttalar sig med cynisk träffsäkerhet mot maktmissbruk och etablerade normer som uppfattas totalitära, egenmäktiga och förtryckande. Samtidigt hyser Zetterquist en varm kärlek till den folkliga kultur som bland annat återfinns inom bilkulturen – som han likt få andra konstnärer använder sig av och gärna återvänder till i sina verk.  

I dessa verk, ett fotografi med titeln Study for a Monument (White Sneakers) kommenterar Zetterquist de senaste årtiondenas explosionsartade utveckling inom internetkulturen, pornografi och BDSM. Här belyser han tabubelagda ämnen som utlevande sexuellt begär och fetischer där bilen och dess gummi omvandlas till ett objekt för lust, åtrå och sexuell tillfredställelse präglad av både underkastelse och dominans.  

Som titlarna antyder skapar Zetterquist förslag ”proposals” eller studier ”studies” till konstverk eller offentliga monument. De är ofta i form av utopiska projekt, utan egentlig funktion och syfte, och har aldrig (hittills) förverkligats i full skala. Hans förslag ter sig som visioner eller kritik av traditionella monument och åberopar ofta en annan världsordning. Zetterquist låter fantasin löpa fritt och i hans värld tillskrivs monumentet oanade möjligheter för att blottlägga både människans och samhällets yttersta tillstånd. 

Study for a Monument (White Sneakers). Foto: Hendrik Zeitler

Johan Zetterquist. Foto: Peter Rosvik

Verk av Johan Zetterquist. Foto: Hendrik Zeitler

Utställning