Konstnärer

Joanna
Piotrowska

Verksam London & Warszawa
Joanna Piotrowska © Joanna Piotrowska, Untitled, 2015.

Joanna Piotrowska är konstnär och fotograf, född 1985 i Warszawa. Hon studerade vid Academy of Fine Arts i Kraków och Royal College of Art i London. Hon bor och arbetar i London och Warszawa.

Piotrowska arbetar främst med svartvitt fotografi. I sina projekt använder hon gärna sådant vi förknippar med bekvämlighet och säkerhet men hennes iscensättningar blir till något mörkare mer olycksbådande. Piotrowska ser inte sina fotografier som dokumentära utan snarare som performances, där människorna är ombedda att posera med noggrant arrangerade ansiktsuttryck och rörelser.

Piotrowska har ställt ut i flera separat- och grupputställningar bland annat på Tate Britain, London, Kunsthalle Basel, Basel, Schweiz, Museum of Modern Art, New York och Kunsthalle Wien, Wien, Österrike.

På Göteborgs Konsthall medverkade Piotrowska i utställningen Vår himmel röd, 2020 – 2021.

Joanna Piotrowska, installationsvy. Foto Hendrik Zeitler.

Piotrowskas medverkan i Vår himmel röd

I utställningen Vår himmel röd presenterade Piotrowska två fotoprojekt; Untitled från 2015 och Frantic från 2017.

I serien Untitled porträtteras unga kvinnor fastfrusna i olika självförsvarspositioner. Bilderna är ömsom kärleksfulla och ömsom aggressiva till sina uttryck. Inspirerad av den amerikanska feministen och psykologen Carol Gilligan, utforskar Piotrowska hur flickor lär sig posera för att uppfylla samhällets förväntningar. Bekymrad över kvinnors sårbarhet och ställning i samhället och att många självförsvarshandböcker är skrivna av män för män, syftar serien Untitled till att iscensätta samma självförsvarspositioner med kvinnor eftersom, som Piotrowska själv uttrycker det: ”vi måste försvara oss själva och använda våra kroppar som vapen”.

© Joanna Piotrowska, Untitled , 2015.

I fotoserien Frantic dokumenteras tillfälliga skyddsrum. Det som vid första anblicken ser ut som iscensättningar av en barnslig lek; att bygga en koja med enkla medel som kuddar och täcken, har här en mer allvarlig innebörd. Piotrowska har fotograferat människor i deras hem på olika platser i världen, där de själva valt hur de ska bygga sina skydd. Några är bräckliga, andra är mer omsorgsfullt byggda, en del är så små att personen knappt kan få plats och liknar mer en liten bur, medan andra är mer rymliga. Skydden speglar deras olika behov, livsstil, smak och vad säkerhet innebär för dem.

Titeln Frantic betyder ”utom sig” och skildrar inte bara ett uppdrivet hektiskt känslotillstånd, utan även en längtan eller nödvändigheten av omhändertagande och skydd. Piotrowskas tvetydiga och mångbottnade bilder ställer inte bara viktiga frågor kring trygghet, utan låter oss också ifrågasätta om den säkerhet vi skapat för oss själva verkligen är så säker?

Joanna Piotrowska, Frantic, 2017. Foto Hendrik Zeitler.

utställning