Konstnärer

Björn
Engberg

Verksam Stockholm, Sverige
Hemsida http://bjornengberg.com/
Björn Engberg Foto: Björn Engberg

Björn Engberg är född 1979 och verkar i Stockholm. Ett återkommande tema i Engbergs verk är den moderna människans relation till naturen.

Relationen mellan människa, civilisation och miljö är något som är förekommande i de flesta verk av Björn Engberg. I den nuvarande utställningen Burnout vill han utforska hur bilism och miljö hänger samman, samt människors olika reaktioner när dessa världar möts. Hans verk Everything will be fine once we’re all gone utforskar detta. Den brinnande SAAB:en står i kontrast mot de växande svamparna. Den ena filmen visar industriell förstörelse, den andra en återbyggnad av naturen.

Engberg har arbetat med flera olika projekt, såväl som solokonstnär och i grupp. Utöver videoverk, fotografi och installationer skapar han skulpturer och ger ut böcker. Hans böcker The Fall of Modern Man, the Rise of Gaia och Everything will be fine once we’re all gone är bägge knutna till den pågående utställningen. The Fall of Modern Man, the Rise of Gaia är en flipperbok som visar likt utställningen en brinnande SAAB och svampar som växer ur jorden. Boken Everything will be fine once we’re all gone, som delar namnet med hans utställning, visar ödsliga lägenhetskomplex där naturen tagit över och där civilisationen har länge sedan flytt.

Han har ställt ut ett flertal gånger i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i Tyskland och Spanien. Vid sidan av sin egna praktik driver Björn bokförlaget Moon Space Books, där han ger ut artist’s books av sig själv och av andra konstnärer.

se utställning

Burnout

Björn Engbergs verk Everything Will Be Fine Once We’re All Gone är en två-kanalig video som kan läsas som en dystopisk vision om världens undergång där kulturen ger vika för naturen. Svampar är en av våra naturs viktigaste och kanske mäktigaste livsformer. I begynnelsen, när vår planet endast bestod av karga stenar och vatten bredde svamparna ut sitt mycel och bröt ner de hårda stenarna och skapade bördig jord som fick grödor att växa och djur att sakta ta sig från vattnet upp på land.

Svampen, livgivande men med makt att förgöra och ta över både människor, djur och växter om de inte hindras i sin framfart. I Björn Engbergs videoverk ser vi på den ena skärmen en Saab som antänds i eldslågor. Ljudet som ackompanjerar bilden är ett konstant ljud av en eld som brinner, knastrar och sprakar. På den andra skärmen växer svampar sakta upp ur jorden och breder ut sig. Verket tycks peka på hur civilisationens undergång ger plats åt naturens övertagande.

Bilen – en symbol för samhällets undergång banar här vägen för en pånyttfödelse där varken människor eller maskiner finns kvar, men som titeln antyder – en plats där allt kommer att bli bra när vi alla är borta.  

Videostill, Everything Will Be Fine Once We’re All Gone, 2017. Foto: Björn Engberg

Björn Engberg. Foto: Hanna Andersson

Utställning