Kamilla Mez

Nya Konst

I verket Nya Konst använder Kamilla Mez tekniken Augmented Reality (AR) för att skapa zoner av autonomi och gemenskap. Här bygger hon ett virtuellt arkiv som handlar om HDK-Valands framtida byggnad Nya Konst, som kommer att uppföras strax ovanför Götaplatsen. I Mez arkiv kan vi ta del av nuvarande studenters och personals tankar om framtidens konstutbildning. Mez bjuder in oss att tänka på den moderna teknikens effekt på stadsutvecklingen och friktionen mellan privata och offentliga utrymmen. Hon har också gjort en publikation med information om hur läsaren kan skapa egna AR-utrymmen, publikationen kan besökaren ta utan kostnad. De är placerade under en genomskinlig flagga – som en referens till de digitala banners som kan upplevas på plats.

Besökare kan uppleva det digitala verket på Götaplatsen via iPhones, som går att låna i receptionen.