Jennifer Spångerud

Another Digital User Cluster

I verket Another Digital User Cluster utforskar Jennifer Spångerud hur vi använder oss av internet i relation till vår förmåga att agera eller utöva makt. Webben var en gång ett utrymme som designades och skapades av amatörer; idag är det en plats för företag, där webben skapas med hjälp av alltmer komplexa kodningsmiljöer. Spångerud vill i sitt verk återta webben som ett samarbetsutrymme och tillsammans med en grupp likasinnade experimenterar hon med att ta fram enkla webbsidor som kan skrivas, anpassas och ägas tillsammans. Här kan besökare interagera med flera av de webbsidor som Spångerud utvecklat tillsammans med Anx Kupiainen, m.ontr.eu/x, Kjell Håftén, Bompa Alvemark, Sandra Åkerberg, Letters, Jonathan Dewoon och Meaxylon.