Elin Alvemark

Unknowing Orchestrations

I sitt verk Unknowing Orchestrations använder Elin Alvemark avancerad teknologi för att skapa en serie skulpturer som ställer frågor kring grundläggande uttrycksformer och deras begränsningar. Genom att använda utskärningarna från CNC-fräsningen, som alltså endast visar konturerna av urnor, synliggör hon förhållandet mellan en form och dess avgjutning. Alvemarks användning av industriella material och samtida metoder hänvisar samtidigt tillbaka till antika föremål, och utgör så en grund för att tala om gränserna inom vilka tro, mänsklig uppfinning och kreativitet äger rum.