Amanda Hellryd

Forever can spare a minute

I sina verk skapar Amanda Hellryd scener som kan läsas som om de antingen håller på att byggas upp eller rivas. Hellryd undersöker platser som hon stöter på i vardagen, då särskilt byggarbetsplatser. Där intresserar hon sig för när byggprocessen tillfälligt avstannat och byggnadsmaterial samlas på hög för att användas vid ett senare tillfälle. Hennes skulpturer undersöker förhållandet mellan material och temporalitet, hållbarhet och förgänglighet. Hellryds skulpturala arrangemang i utställningen Material Glitch är stillsamma, men aktiveras med jämna mellanrum genom att flyttas runt.