Ali Ardalan

How beautiful, trying to blur the border. The border between the possible and the impossible…

Ali Ardalans installation belyser motsättningar mellan individer och nationalstater. Installationen består av en exakt kopia av Migrationsverkets entrédörr i Märsta, som Ardalan beställt och låtit tillverka i Iran och sedan låtit frakta till Sverige. Små högtalare i anslutning till dörren spelar upp dikter skrivna av asylsökande. Poesin är på farsi, men översätts med Google translate till absurda och själlösa meningar som visas på en skärm. Det smidiga utbytet av varor över nationalstater ställs i skarp kontrast till de barriärer och långsamma processer som nationer skapar för mänsklig migration.