Kassandra Revisited

Kassandra Revisited utgår ifrån ett teaterstycke av dramatikern Sergio Blanco. Verket använder sig av gränssnitt på sociala medier och styckets olika akter navigerar genom en camshow, en middag och ett strömmat dj-set från en lägenhet i Helsingfors. I den grekiska mytologin är Kassandra en central figur som kan se framtiden men som ingen längre tror på efter att hon förbannats av Apollon. Fabra Guemberena har samarbetat med performern/dramaturgen Ossi Koskelainen för att gestalta en ickebinär samtida Kassandra som utifrån isoleringens villkor berättar om nutidens utveckling. Istället för de masker som användes i den grekiska scenkonsten används de ansiktsfilter som finns på chattar i sociala medier. Verket är regisserat på distans och filmat med mobilkamera.