Petra Hultman

Arbete i Hemmet, 2017

Installationen Arbete i hemmet består av ett videoverk som visar 192 loopade filmsekvenser av hushållsarbeten från Husmors Filmer AB från åren 1956–1961. Dessa korta informationsfilmer visades gratis under dagtid på svenska biografer och blandade de senaste rönen från vetenskaplig och teknisk utveckling med produktplaceringar och reklam riktad till moderna husmödrar. Filmerna marknadsförde inte bara produkter för hemmet utan även den nya tidens ideologi, som präglades av optimism och strävan efter bättre förhållanden. Husmorsfilmer utgör ett viktigt dokument för den här tiden där hemmet skulle styras med ”de tre T:na”: trevnad, trygghet och tillväxt. Samtidigt finns en auktoritär och uppfostrande underton i filmerna som förmedlar ett budskap om vad kvinnor ska göra och konsumera för att passa in rådande ideal. Verket riktar blicken till det obetalda arbete som görs av framförallt kvinnor i hemmet, både historiskt och idag.

Arbete i textil, Mary Hultman, 2017 / Arbete i trä, Hilding Hultman, 2017

Installationerna Arbete i textil, Mary Hultman och Arbete i trä, Hilding Hultman, består av Petra Hultmans farföräldrars stora hantverksproduktion. Bosatta på den småländska landsbygden producerade farfar Hilding mängder av nyckelskåp och farmor Mary en lika stor mängd med textilier som hon broderat, virkat eller sytt. Här korsas Hultmans eget konstnärliga arbete med sina farföräldrars och verket synliggör teman som ideologi, tid, minne, arbete och hantverkets värde. I läsrummet kan du ta del av en video där Hultman talar med sina farföräldrar om konst, bildning och minnen.