Kateřina Šedá

It Doesn’t Matter, 2005-2007

Verket It Doesn’t Matter består av ett urval teckningar som utförts av den tjeckiska konstnären Kateřina Šedás 77-åriga mormor, Jana Šedá. Syftet med projektet var att utplåna frasen ”Det spelar ingen roll” – en fras som ofta användes av hennes mormor efter att hon blivit änka och sjunkit ner i en djup depression. Det var endast när hon återkallade minnen från åren 1950 -1983, då hon var ansvarig för ett lager i en järnaffär, som hon visade livsglädje. Kateřina Šedá försökte därför förmå mormodern att börja rekonstruera världen av sitt forna aktiva liv genom att ur minnet teckna de varor och verktyg som hon varit ansvarig att beställa in till sitt lager. Projektet resulterade i en serie på totalt 550 teckningar – ett arkiv av intima minnen med utseendet av en inventeringskatalog. Under närmare tre år fortsatte Jana Šedá att teckna och i processen väcks hon så sakteliga ur depressionen och återfår livsgnistan. I en vidare bemärkelse berör verket ämnen som minne och vikten av meningsfullhet, tillhörighet och livskvalitet.

Kateřina Šedá är född 1977 i Brno och lever och arbetar i Prag, Tjeckien.