Helga Härenstam

I väntan på vad komma skall, 2018

I väntan på vad komma skall berör fotografiets roll i relation till tid och minne, familj, religion och kolonialism. När konstnären Helga Härenstams farmor går bort får hon ärva ett fotoalbum med bilder från farmoderns uppväxt på Mnene missionsstation i Zimbabwe, den dåvarande brittiska kolonin Rhodesia. I albumet finns anteckningen ”I väntan på vad som komma skall”, som givit namn till projektet. Många av fotografierna saknades eller hade bleknat bort. Härenstam väljer att resa till Mnene missionsstation för att söka spåren efter sin farmors historia som missionärsbarn.

Missionsstationen var en plats som Härenstam kände till genom det ofullständiga fotoalbumet och berättelser från ett barns minnen av platsen, för nästan hundra år sedan. Verket rör sig fritt mellan Härenstams, farmoderns och andras föreställningar, minnen och fantasier kring platsen, och konstnärens möte med den i verkligheten. Genom anteckningar, citat och fotografier från resan, är verket ett försök att skapa ett album över tid och samtidigt, komplettera och avsluta det gamla albumet. Fotografierna, som är tagna under Härenstams vistelse på missionsstationen, bildar tillsammans med de äldre bilderna, ett arkiv av kopplingar, associationer och kommentarer, som balanserar mellan nutid och ett liv som levts under en period av kolonial historia. Arbetet porträtteras i närheten av sorgen efter en bortgången familjemedlem och i sökandet efter berättelser som förpassats till historiens glömska. I verket ingår även en kista som missionärsfamiljen använde som resväska när de återvände till Göteborg 1923.

Helga Härenstams verk är som en bok i utställningsform, där du som besökare själv öppnar uppslagen/ramarna för att ta del av berättelserna. Du lämnar dem öppna eller stängda efter dig, som du vill.

Helga Härenstam är född 1980 och lever och verkar i Göteborg.