Peter Nylund

Peter Nylund, #viärhär, 2021

#viärhär

Projektet #viärhär utgår från befintlig forskning om förhållandet mellan queera kroppar och stadslandskapet, anti-rasistisk praktik och kollaborativa fotografiska praktiker. Verket uppmärksammar den sårbara positionen asylsökande och utlandsfödda hbtqi+ personer innehar i Sverige och adresserar avsaknaden av säkra queera utrymmen och platser i vår stad, här förstått som en assimileringsstrategi av det svenska majoritetssamhället för att genomdriva och förstärka en strikt heteronormativ konformitet. #viärhär vill uppmärksamma detta tysta (eller tystade) osynliga problem, och belysa de intersektioner av ras, kön, och sexualitet som är förvisade till samhällets marginaler, där avsaknaden av säkra utrymmen för samling och gemenskap är vidare förvärrat av den pågående covid-19-pandemin.

Centralt för verken, som producerades i en workshop, har varit utvecklingen av varje deltagares personliga och unika bidrag till projektet, alltmedan konstnärlig frihet och rum för personligt experimenterande och uttryck uppmuntrades. Detta har kombinerats med en djupare undersökning angående kamerans användande i försök att störa maktrelationen som alltid är närvarande i det fotografiska ögonblicket. Workshopdeltagarna delar med sig av ett brett spektrum av personliga kunskaper och färdigheter och bildar en ansamling av queerkreativitet och styrka som ger ett meddelande till Göteborg: vi är här.